Vklass

Vklass loogotyp

Vklass är vår lärplattform där elever, personal och vårdnadshavare vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum kan ta del av information och kommunicera med varandra.

Via Vklass kan elever och vårdnadshavare bl.a se:

  • Schema
  • Elevens närvaro/frånvaro
  • Elevens studieplan och resultat
  • Och mycket mer…

Via Vklass kan vårdnadshavare bl.a. kommunicera med personal och

  • göra sjukanmälningar och ansöka om ledighet
    (sjukanmälan och ledighetsansökan för omyndig elev kan endast göras av vårdnadshavare)
  • boka utvecklingssamtal

Inloggning i Vklass

Vklass (Extern länk)

Inloggningsuppgifter till Vklass

Elever och vårdnadshavare som har inloggningsuppgifter till Vklass från grundskolan får ingen ny inloggning i samband med skolstarten (den tidigare inloggningen gäller).

Elever och vårdnadshavare som inte har inloggning till Vklass sedan tidigare får inloggningsuppgifter i samband med skolstart.

Så här kommer du igång - information om funktionerna i Vklass via webbläsare

Information till vårdnadshavare (Extern länk)

Information till elever (Extern länk) 

Vklass finns även som app

Information om appen till elever (Extern länk) 

Vårdnadshavare och elever måste registera sina kontaktuppgifter

Elever och vårdnadshavare ombeds att omgående efter skolstart logga in i Vklass och skriva in aktuell epostadress och mobiltelefonnummer. Detta är viktigt för att kommunikationen mellan hem och skola ska fungera!

Samtycke om att myndiga elevers föräldrar får insyn i Vklass

Fram tills dess att våra elever blir myndiga kan vårdnadshavare ta del av t.ex. närvaro, resultat etc. i Vklass. Om myndiga elever samtycker till att denna insyn finns även efter 18-årsdagen kan samtycke till detta ges via följande blankett (pdf-fil, 132 kB)

Elever som önskar detta ska även bocka i en ruta under "Mitt konto" i Vklass om att föräldrarna får fortsatt tillgång till elevens resultat även efter 18-årsdagen.