Studiemedel (CSN)

När du studerar är du oftast berättigad till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Det är Swedbank som sköter CSN:s utbetalningar.

Om du (eller dina föräldrar) har ett konto på Swedbank sätts pengarna in där. I annat fall får du anmäla till Swedbank vilket konto studiemedlet ska sättas in på. 

Anmäl bankkonto på Swedbanks webbplats (Extern länk)