Elevdator

Elever som börjar årskurs 1 vid naturbruksprogrammet får låna en bärbar dator.

Stora Segerstad Naturbrukscentrum lånar ut en bärbar dator till eleven under den treåriga naturbruksutbildningen. Datorn är avsedd för skolarbete.  

Det är varje elevs ansvar att ha kännedom om och tillämpa de regler som gäller för användningen av datorn.

Regler och avtal för elevdator (pdf-fil, 184 kB)

Här är en förkortad version av reglerna

  • Eleven ansvarar för att datorn är i användbart skick, det vill säga med laddade batterier och fungerande mjukvara, när lektionen börjar.
  • Eleven ansvarar för att datorn med tillbehör hanteras varsamt samt att den förvaras och transporteras på ett sådant sätt att den inte kommer till skada eller kan riskeras att förloras, till exempel stjälas.
  • Region Jönköpings län rekommenderar eleven/vårdnadshavaren att kontrollera med sitt försäkringsbolag huruvida bolagets försäkringsskydd gäller lånad egendom.