Pedagogiskt stöd

Specialpedagogen vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum har till uppgift att finnas som en resurs för elever som behöver extra stöd i sina studier, men också som ett stöd för lärare att hitta fungerande arbetsformer och hjälpmedel i undervisningssituationen.

För elever som tycker skolan är kämpig försöker vi finna fungerande rutiner för studierna. Det kan handla om studieteknik, hjälp med strukturen eller att få tillgång till kompenserande hjälpmedel.

Specialpedagogen kan också hjälpa till att göra läs- och skrivutredning eller matematikutredning. Utifrån en sådan utredning kan vi på ett tydligare sätt se hur vi kan underlätta studierna.

Inlästa läromedel

Alla elever har möjlighet att ladda ner inlästa läromedel till sin dator, läsplatta eller mobiltelefon via Inläsningstjänst (Extern länk), Inloggning till Inläsningstjänst får eleven av sin mentor.

Talsyntes och rättstavningsprogram

Elever med läs- och skrivsvårigheter kan även få tillgång till en bärbar dator med talsyntes och rättstavningsprogram. Allt detta kan specialpedagogen hjälpa till med.

Stöd- och fördjupningsundervisning

En kväll i veckan erbjuds lärtid i biblioteket tillsammans med vår resurslärare. 

Läxläsningshjälp

Kontakta fritidspersonalen för att få reda på datum och tider då det erbjuds läxläsningshjälp.