Tidsschema för studentdagen

Observera att nedan tidsschema enbart gäller för studentdagen den 16 juni och avgångseleverna i de treåriga programmen.

Studentfotografering

08.00    20D/T

08.20    20H

08.40    20L

Examensfrukost

09.00    Studentfrukost i matsalen samt tårta med mousserande dricka

Avslutningshögtid i idrottshallen

10.00    Studenterna och personalen samlas i idrottshallen för avslutningstal, stipendieutdelning, betygsutdelning, mösspåtagning med mera. 

11.15    Samling i huvudbyggnad inför utspringet.

Utspring

11.30    Utspring från huvudentrén där avgångseleverna springer ut klassvis. Mottagning av studenterna sker utanför huvudbyggnaden.