Gymnasieansökan – så här söker du till oss!

Glada personer som pekar på skyltar med olika yrken inom de gröna näringarna.

Du vet väl om att du har möjlighet att söka till Tenhults naturbruksgymnasium oavsett var du bor! Vi har samverkansavtal med länets samtliga kommuner, vilket också omfattar Tranås kommun. Men även om du bor utanför Jönköpings län kan du söka till vår skola och program via frisök.

Ansökan till gymnasiet gör du runt mitten av januari till mitten av februari. Datumen varierar beroende på vilken kommun du tillhör. Vänd dig till din grundskolas studie- och yrkesvägledare för mer information om hur gymnasievalet går till där du bor och vilka datum som gäller för just dig. Du hittar också information om gymnasievalet på din hemkommuns webbplats.  

För dig som är folkbokförd i Jönköping, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller Aneby kommun finns bra information om gymnasievalet, viktiga datum samt hur du ansöker på: Gymnasievalswebben Jönköpings kommun (Extern länk)

Så här söker du till oss  

Du ansöker till våra gymnasieutbildningar via din hemkommuns webbaserade antagningssystem. Be din grundskolas studie- och yrkesvägledare om hjälp!

Följande information bör finnas med i din gymnasieansökan till oss:

Kommun/huvudman/utbildningsanordnare: Region Jönköpings län

Skola: Tenhults naturbruksgymnasium

Ibland krävs det även att du anger kommunkoden 0680 och antagningskoden för Region Jönköpings län 6600.

Ansökningskod

 Program och inriktning

NBHAT 

Naturbruksprogrammet – Hästhållning

NBDJR

Naturbruksprogrammet – Djurvård

NBLAN 

Naturbruksprogrammet – Lantbruk

NBTRA 

Naturbruksprogrammet – Trädgård
Obs! Denna inriktning är pausad tillsvidare.

IMVNB

Introduktionsprogrammet – 
Programinriktat val mot naturbruk

IMYNB

Introduktionsprogrammet – Yrkesintroduktion mot Trädgård

SKSKO

Programmet för Skog, mark och djur (anpassad gymnasieskola)

Rangordna valen

Rangordna dina val så att det du helst vill läsa hamnar överst och fortsätt sedan med ditt andrahandsval, tredjehandsval och så vidare. Om du är osäker på om du kommer att uppfylla kraven för behörighet till Naturbruksprogrammet bör du ändå söka detta program i första hand och rangordna dina val enligt följande modell:

I första hand söker du till de nationella program du helst vill gå till exempel  NATURBRUKSPROGRAMMET och den inriktning du helst vill gå hos oss. Sedan fyller du på med Naturbruksprogrammet igen om där finns andra inriktningar som du vill läsa hos oss, eller om där finns andra nationella program på andra skolor som du vill gå.   

Först därefter lägger du till Introduktionsprogrammen, som hos oss heter PROGRAMINRIKTAT VAL mot naturbruk (IMVNB) och/eller YRKESINTRODUKTION mot Gröna näringar/Trädgård (IMYNB).

Frisök och fri kvot

Frisök innebär att du har möjlighet att söka till gymnasieprogram i annan kommun trots att samma utbildning erbjuds i din hemkommun/samverkansområde. Du blir då andra hands mottagen hos oss och kommer att erbjudas plats om där finns lediga platser kvar.

Om du har särskilda skäl kan du även be om att din ansökan ska prövas för antagning i fri kvot. Detta gör du genom en särskild blankett som du bifogar tillsammans med din ansökan till gymnasiet. Blanketten hämtar du hos din studie- och yrkesvägledare.

Frågor angående din ansökan 

Har du frågor om din ansökan eller är orolig för att inte komma in, kontakta Anna Rosén, rektor på Tenhults naturbruksgymnasium, telefon 070-429 05 14 e-post anna.rosen@rjl.se

Individuella val och högskolebehörighet

Under första läsåret hos oss kommer du att göra ytterligare val gällande din gymnasieutbildning. Bland annat kommer du att välja vilka kurser du vill läsa inom det individuella valet och om du vill läsa grundläggande högskolebehörighet (Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6) inom programmets 2800 poäng eller inom programmets 2500 poäng, eller om du kanske inte vill läsa dem alls. Du kommer också att kunna välja ytterligare kurser som ger särskild behörighet. 

Ansök om internatboende

För att vi ska kunna planera för alla elever som önskar bo på skolans internat vill vi få din ansökan senast 25 maj. Anmälan är inte bindande utan kan tas bort om boende inte blir aktuellt.

Mer information om skolans internat och hur du ansöker om elevboende hos oss.