Yrkesvux Trädgård

Vuxenstuderande inom trädgård på Tenhults naturbruksgymnasium

Yrkesvux Trädgård med inriktning mot skötsel eller odling är en gymnasial yrkesutbildning som ger dig kunskap och praktiska färdigheter i hur man sköter funktionella och hållbara utemiljöer som till exempel villaträdgårdar, parker och kyrkogårdar.

Du får kunskap om odling och användning av växter, hur man skapar en bra odlingsjord, gödslar, vattnar samt färdigheter i beskärning av buskar och träd. Dessutom lär du dig att hantera olika maskiner som används i yrket och du har även möjlighet att ta körkort för röjmotorsåg.

Teori varvas med praktik

I utbildningen varvas både teoretiska och praktiska moment där lektionssalen kan vara ett växthus, en park eller ett traditionellt klassrum. Stora delar av kurserna genomförs som arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på företag i trädgårdsbranschen. Genom APL får du möjlighet att prova den framtida yrkesrollen samt skapa ett kontaktnät i branschen.

Fördjupning mot skötsel eller odling

I slutet av utbildningen fördjupar du dig i någon av kurserna: skötsel av utemiljöer specialisering eller odling specialisering.

Mer information om utbildningen, vilka kurser som ingår samt hur du ansöker hittar du på Jönköpings kommuns webbsida om Trädgårdsutbildning anläggning/skötsel/odling, vuxenutbildning. (Extern länk)

Blomstrande arbetsmarknad

Efter utbildningen väntar en trädgårdsbransch som är i stort behov av välutbildad personal. Du har möjlighet att söka jobb inom exempelvis skötsel- och anläggningsföretag, handelsträdgårdar, plantskola, parkförvaltningar, växthusodling, frilandsodling med mera. Med denna utbildning i bagaget har du dessutom kommit en bra bit på vägen för att lyckas som egen företagare i trädgårdsbranschen. Det är också möjligt att läsa vidare, antingen på YH-utbildningar eller på Sveriges Lantbruksuniversitet till exempelvis trädgårdsingenjör eller landskapsingenjör, förutsatt att du uppfyller övrig behörighet till dessa utbildningar.