Ung Företagsamhet (UF)

Entreprenörskap löper som en röd tråd genom Tenhults naturbruksgymnasiums utbildningar. Under loppet av ett år erbjuds alla elever att starta och driva ett UF-företag.

UF på Tenhults naturbruksgymnasium

På Tenhults naturbruksgymnasium läser alla elever kursen entreprenörskap i årskurs två. Som en del av kursen kan du testa att starta, driva, utveckla och avveckla ett eget företag, ett så kallat UF-företag. Går det bra får du gärna fortsätta att driva ditt företag på egen hand. Går det mindre bra, har det ingen som helst betydelse. Tanken är att du ska få möjlighet prova på och våga testa dina affärsidéer, utan någon som helst risk!

Utvecklas på flera plan

Att driva ett UF-företag är att undervisas så nära verkligheten som möjligt. Här får du möjlighet att träna och utveckla din kreativitet, företagsamhet och ditt entreprenörskap. Du får nyttiga erfarenheter inför ditt kommande arbetsliv, oavsett om du väljer att bli företagare eller inte. Att ta eget ansvar, skapa nya kontakter, hitta nya lösningar på praktiska problem och tro på dig själv och dina beslut är en fantastisk lektion i att utvecklas på det personliga planet. 

Om Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en ideell, partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att samverka med skolan för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet.