Ung Företagsamhet (UF)

Alla elever som läser naturbruksprogrammet på Tenhults naturbruksgymnasium ges möjlighet att starta ett UF-företag.

UF på Tenhults naturbruksgymnasium

Som en del av kursen entreprenörskap får alla elever möjlighet att starta, driva och utveckla ett UF-företag. Du kan starta ett eget UF-företag eller tillsammans med några klasskamrater. Många brukar koppla sitt UF-företag till naturbruk, men det är inget krav. I slutet av kursen kan du/ni välja om ni vill avveckla erat UF-företag eller fortsätta att driva det på egen hand.

Utvecklas på flera plan

Att driva ett UF-företag är att undervisas så nära verkligheten som möjligt. Här får du möjlighet att träna och utveckla din kreativitet, företagsamhet och ditt entreprenörskap. Du får nyttiga erfarenheter inför ditt kommande arbetsliv, oavsett om du väljer att bli egen företagare eller inte. Att ta eget ansvar, sätta upp mål, skapa nya kontakter, hitta nya lösningar på praktiska problem och tro på dig själv och dina beslut, är en fantastisk lektion i att utvecklas på det personliga planet. 

Om Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är en ideell, partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att samverka med skolan för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet.