Arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom Lantbruk

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i naturbruksprogrammet och är en viktig del av utbildningen. Du får inblick i hur branschen och arbetslivet fungerar och möjlighet att knyta värdefulla kontakter för framtiden. 

Tenhults naturbruksgymnasium har ett stort kontaktnät med hundratals APL-platser i Sverige och övriga världen. Du väljer själv en plats som intresserar dig. 

APL-perioderna är i huvudsak förlagda till årskurs två och tre och brukar omfatta 3–5 veckor. Under sammanlagt 15 veckor praktiserar du på olika arbetsplatser som har anknytning till din programfördjupning. Efter avslutad praktik fyller din APL-handledare i ett omdömes och närvaroformulär som sedan ligger till grund för betygsättning i de kurser som är kopplade till APL-perioden.  

APL-platser inom lantbruksbranschen

Under APL- veckorna har du möjlighet att vara på företag/lantbruk som är inriktade på just det som du tycker är intressant. Mjölkproduktion, svinproduktion, maskinstation och anläggning är några exempel på verksamheter där du kan göra din APL.