Metodikum

Flygfoto över Ryhovs nybyggda huskroppar kallade D1 och D2.

Välkommen till Metodikum

Metodikum är en specialiserad utvecklings- och utbildningsenhet där medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg erbjuds möjlighet till simuleringsträning, färdighetsträning samt kurser och utbildningar som utgår från behov i den kliniska vardagen.

Läs mer om Metodikum

Boka Metodikum

Metodikum erbjuder både lokaler och utrustning för utbildning, simulering och klinisk träning.

Kurser

Metodikum erbjuder många kurser inom klinisk träning och simulering, se hela utbudet i vår kurskatalog.

Introduktions- och kompetensutvecklingsprogram (RIU/KUP)

Kompetensutvecklingsprogram för nyexaminerade sjuksköterskor, undersköterskor och skötare.