Allmän linje - Naturvetenskapligt basår

Naturvetenskap

Det naturvetenskapliga basåret på Sörängens folkhögskola ger dig som inte gått tekniskt eller naturvetenskapligt program på gymnasiet möjlighet att komplettera din tidigare behörighet med de naturvetenskapliga ämnena.

Ansök här

Ansökan till Sörängens folkhögskola(Extern länk)

Naturvetenskapligt basår

Studierna på naturvetenskapligt basår kan ge behörighet till naturvetenskapliga utbildningar på högskola och universitet där ett eller flera av ämnena biologi, fysik, matematik eller kemi krävs. Tempot på basåret är högt och vi rekommenderar att du repeterar matematik 1+2 innan höstterminen startar. Sätt gärna upp mål för dina studier på ett tidigt stadium. Då är det ofta lättare att motivera sig.

Under de senaste åren har vi investerat i ny laboratorieutrustning, vilket vi är mycket glada och stolta över. Lärarna på basåret har lärarlegitimation för gymnasiet och är mycket välutbildade inom sina ämnen. Vår kemilärare har exempelvis en doktorsexamen i organisk kemi. Tillsammans med dem har du möjlighet att läsa ett intensivt och inspirerande år fyllt med naturvetenskap och matematik. Ett år som öppnar nya möjligheter för dig. Ett år som gör skillnad.

På det naturvetenskapliga basåret kommer du exempelvis få tillgång till tekniker som:

 • DNA-identifikation via elektrofores
 • Kromatografi
 • Infärgningstekniker för mikroskopering
 • Mikrobiologisk odling
 • Korsningsförsök med bananflugor
 • Provtagning för miljökemi
 • Elektrolys
 • Organisk syntes
 • Datorstödd beräkning av makromolekyler 
 • Bestämning av elementarladdningen
 • Fotoelektrisk effekt

Som du ser är det en mängd spännande laborationer som väntar dig om du söker till naturvetenskapligt basår här på Sörängens folkhögskola!

Studieformerna vid en folkhögskola utgår från ditt personliga ansvar, ditt intresse och att du samarbetar med andra. Skolan har ett varierande kulturutbud: du får möjlighet att på skoltid uppleva allt ifrån teateruppsättningar och konserter till möten med aktuella författare, skribenter och musiker. Möjlighet finns till studiebesök, evenemang och resor med anknytning till de ämnen du läser.

Läs tillvalskurser på kvällstid

Skolan erbjuder tillvalskurser under flera vardagskvällar som till exempel musik. Kanske har du ett eget intresse som du vill dela med andra i en organiserad grupp? I så fall försöker skolan stötta dig på lämpligt sätt i detta.

Naturvetenskapligt år ger behörighet

Om du saknar något eller några ämnen i våra antagningskrav har du möjlighet att gå allmän linje först. Du är då garanterad plats på naturvetenskapligt basår.

Preliminär ämnesplan

Naturvetenskapligt basår innehåller dessa ämnen:

Biologi 1+2, Fysik 1+2, Kemi 1+2, Matematik 3+4, det finns även möjlighet att läsa matematik 5 för den som önskar.