Naturvetenskapligt basår

Naturvetenskap

Studierna på naturvetenskapligt basår ger behörighet till att söka medicinska, naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskola och universitet där ett eller flera av ämnena biologi, fysik, matematik eller kemi krävs.

Kursplan: Naturvetenskapligt basår

Erhållna behörigheter från naturvetenskapligt basår kan leda till studier som exempelvis läkare, kemist, tandläkare, biolog, matematiker, fysiker eller ingenjör.

Det naturvetenskapliga basåret på Sörängen ger dig dessutom 6 klocktimmar extra per vecka, jämfört med gymnasiet, i ämnena matematik, fysik, kemi och biologi. Detta gör dig extra väl förberedd för vidare studier.

Vi rekommenderar att du repeterar matematik 1 och 2 innan höstterminen startar. Repetera gärna även de kurser du har läst tidigare i naturvetenskap.

Högskoleprovet är ett viktigt prov för att öka dina chanser att komma in på högre utbildningar. Därför tränar vi tillsammans på gamla högskoleprov i anslutning till provdatumen varje termin.

Examination på Sörängen naturvetenskapliga basår sker via skriftliga prov, inlämningsuppgifter och laborationsrapporter.

Laboratorium

Sörängens folkhögsskola har ett välutrustat laboratorium för olika tekniker inom biologi, bioteknik, fysik, medicin och kemi.

Kursen i biologi och kemi är inriktad mot biomedicin, vilket gynnar dig som vill bli läkare, biomedicinare eller tandläkare.

 
 

Antagningskrav 

Matematik 2 och Svenska 2

Lärare

Mattias Frisendahl

Mattias är legitimerad gymnasielärare i ämnena fysik och matematik och är kursansvarig för naturvetenskapligt basår. 

Mattias har studerat i Göteborg, Jönköping och i Stockholm och undervisar på naturvetenskapligt basår och på allmän kurs här på Sörängens folkhögskola sedan 2009. Mattias har också en bakgrund som musiker och spelar fortfarande mycket piano och gitarr på fritiden.  

 

Johan Malm

Johan har lärarlegitimation på gymnasienivå samt doktorsexamen i organisk kemi. Han har varit lärare i kemi, biologi och naturkunskap på naturvetenskapligt basår samt allmän kurs sedan 2014. 

Johan har tidigare varit handledare av doktorander och deltagit i 6 betygkommitter på KTH, KI, UU, SU för doktorander. Johan har också skrivit mer än 40 vetenskapliga artiklar och varit inbjuden talare ett flertal gånger på vetenskapliga konferenser. Han har 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin som forskare, linjechef, projektledare, konsult och slutligen i ledningsgrupp. Han har också varit med och arbetat fram 20 publicerade patent.

Kurslitteratur

Länk till kurslitteratur för naturvetenskapligt basår.