Allmän kurs - Naturvetenskapligt basår

Naturvetenskap

Studierna på naturvetenskapligt basår ger behörighet till medicinska, naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskola och universitet där ett eller flera av ämnena biologi, fysik, matematik eller kemi krävs.

Kursplan: Naturvetenskapligt basår

Erhållna behörigheter från naturvetenskapligt basår kan leda till studier som exempelvis läkare, kemist, tandläkare, biolog, matematiker, fysiker eller ingenjör.

Det naturvetenskapliga basåret på Sörängen ger dig dessutom 6 klocktimmar extra per vecka jämfört med gymnasiet, i ämnena matematik, fysik, kemi och biologi. Detta gör dig extra väl förberedd för vidare studier.

Vi rekommenderar att du repeterar matematik 1 och 2 innan höstterminen startar. Repetera gärna även de kurser du har läst tidigare i naturvetenskap. Svenska 3 kan läsas in utanför ordinarie lektionstimmar.

Laboratorium

Sörängens folkhögsskola har ett välutrustat laboratorium för olika tekniker inom biologi, bioteknik, fysik, medicin och kemi.
 

Antagningskrav 

  • Matematik 1 a/b/c och 2 b/c
  • Svenska 2
  • Turordning för antagning inom antagningsperioden: den som har högst betyg eller omdöme i matematik, följt av svenska 2

Lärare

Samtliga lärare på basåret har lärarlegitimation för sina ämnen och akademiska examina. En lärare har dessutom doktorsexamen i kemi. Kursen i biologi och kemi är inriktad mot biomedicin.

Kurslitteratur

Länk till kurslitteratur för naturvetenskapligt basår.

Ansök här

Ansökan till Sörängens folkhögskola(Extern länk)

Du får ett studieomdöme

Allmän linje ger rätt till studieomdöme efter slutförd kurs som kan leda till grundläggande och särskilda behörigheter vid ansökan till högskola/yrkeshögskola. Omdöme sätts i intervallet 1-4 där 4 är det högsta omdömet. Omdömet avser “​förmåga till högre studier”​.

En skola med kultur

Skolan har även ett rikt utbud av kultur och vetenskap: du får möjlighet att på skoltid uppleva allt från teateruppsättningar och konserter, till möten med exempelvis vetenskapsmän, författare och musiker. Till detta kommer studiebesök, evenemang och resor med anknytning till de ämnen du
läser, för den klass du går i eller som erbjudande för hela skolan. Under vardagskvällar kan du ägna dig åt drama, musik, idrott, filmklubb med mera om ni är tillräckligt många som önskar det

Se filmen: "Det här är Sörängen"