Naturvetenskaplig inriktning 1 eller 2 år

På den naturvetenskapliga inriktningen av Allmän kurs läses till att börja med ämnen som ger de behörigheter som krävs för grundläggande behörighet. Undervisningen sker i samma klass som den humanistiska inriktningen. Du kommer att finna gott om utrymme att påverka dina studier, både till innehåll och studietakt. Du har möjlighet att få gott om studiehjälp av de undervisande lärarna. I kursen ingår studiebesök och deltagande i schemabrytande aktiviteter av allmänbildande karaktär. Ansökan om studieplats sker för ett år i taget. Tillsammans med studievägledaren utarbetas en lämplig studieplan för varje år. 

Det sista året på den naturvetenskapliga inriktningen läses tillsammans med den särskilda kursen Naturvetenskapligt basår. 

Antagningskrav: Grundskola 

Inplacering i år 1, 2 eller 3 (Naturvetenskapligt basår) sker beroende på din studiebakgrund. 

Antagningsprocess

Komplett ansökan ska innehålla

  • Betyg från tidigare studier
  • Personligt brev
  • Arbetsintyg (om du har arbetat i sammanlagt 2 år eller mer)
  • Referens

Kompletta ansökningar behandlas löpande. Vi kontaktar den sökande för ett samtal där vi gemensamt undersöker om vår skolform passar utifrån den sökandes bakgrund och studiebehov. För befintliga deltagare gäller förtur till studieplats om deltagaren uppvisat god närvaro under föregående studieår. För antagning direkt till år 3 (Naturvetenskapligt basår) krävs 1600 godkända gymnasiepoäng, grundläggande behörighet samt godkänt betyg i Matematik 2.