Organisation

Organisation för demokrati. Sörängens folkhögskola är en del av Region Jönköpings län, där vi ingår i verksamhetsområde utbildning och kultur. Här bestäms budgettilldelning och kursutbud.

Kursråd

Kursrådet är skolans högsta beslutande organisation för skolans interna och gemensamma frågor. Representanter är elev från varje kurs, matmor, vaktmästare. lokalvårdare, expeditionspersonal, lärarrepresentant samt rektor som även är ordförande och sammankallande. Kursrådet sammanträder minst fyra gånger per termin.

Samverkansgrupp

Skolans personal har en samverkansgrupp som sammanträder minst fyra gånger per termin. Gruppen består av rektor och en facklig representant från varje facklig organisation som har medlemmar på skolan.

Personalkonferens

Skolans personalkonferens består av all personal. Rektor sammankallar till konferens tre gånger per termin. Vid terminsstart- och slut samt mitt i termin. Personalmöte äger rum, om möjligt, varje vecka under terminstid.

Lärarråd

Pedagogiska frågor hanteras i lärarrådet som sammanträder varje månad. Gemensamma frågor hanteras med linjeansvariga tillsammans med rektor.

Pedagogiska konferensen

Enskilda elevfrågor hanteras i de pedagogiska konferenserna. I särskilda fall tillsammans med kurator, skolsköterska, studievägledare och/eller rektor.

Serviceråd

För serviceverksamheten finns ett serviceråd med rektor som ordförande.

Samling för personal och elever

Minst fyra gånger per termin är det samling i hörsalen för gemensam information till elever och all personal.

Andra grupper

Skolan ser positivt på bildandet av tillfälliga grupper för hantering av temaveckor, kulturutbud, kvällssamkväm, miljöfrågor med mera.

Uppdateras i kursråd