Skrivarlinje på distans

Skriva på distans med datorns hjälp.

Ettårig heltidsutbildning i kreativt skrivande på Sörängens folkhögskola. Vill du ägna ett år till att skriva på ett eget projekt? Vill du diskutera ditt och andras skrivande tillsammans med engagerade deltagare? På Skrivarlinjen på distans på Sörängens folkhögskola får du möjlighet att utveckla ditt skrivande och stärka ditt personliga uttryck.

Kursen är en heltidsutbildning, studiemedelsberättigad och internetbaserad. Handledarna på Skrivarlinje på distans är etablerade och verksamma författare med stor erfarenhet av handledning i kreativt skrivande. Kurshandledare läsåret 2022/2023 är Christine Falkenland och Stig Hansén. 

Gemensam plattform

Arbetet är nätbaserat och bygger på handledd och konstruktiv respons i mindre grupper via en lärplattform. Du behöver ha en dator med stabil uppkoppling samt möjlighet att skriva ut texter för respons.

Obligatoriska träffar

Kursen inleds med en obligatorisk tredagarsträff, där vi går igenom arbetssätt, responsmetoder och rutiner. Kursen avslutas med en likaledes obligatorisk tredagarsträff där vi har seminarier kring deltagarnas projekt. Allt detta sker via nätet. Deltagande i introduktions- och avslutningsträff är alltså ett absolut krav. Det innebär att den som inte närvarar på introduktionsträffen för inskrivning inte heller har möjlighet att påbörja kursen.

Utveckla ditt skrivande

Deltagarna indelas i mindre grupper, som enligt ett rullande schema har responsvecka. Detta innebär att gruppdeltagarna då lämnar egen text och därefter under veckan löpande läser och ger konstruktiv respons på varandras texter. Varje deltagare får också en respons av en handledare. Textsamtalen förs i en öppen och tillåtande atmosfär med stöd av handledare. Du får nya aspekter på din text och lär dig att se utvecklingsmöjligheter i egna och andras texter.

Under responsveckan krävs det att man deltar i grupparbetet aktivt och dagligen. Mellan responsveckorna arbetar deltagarna självständigt med textproduktion. Man förväntas kontinuerligt närvara på vårt forum, ta del av skrivövningar och delta i samtal om skrivande och text.

I slutet av läsåret sammanställer och redigerar deltagarna varsin längre text. Kursen avslutas med textseminarier. Också detta sker via nätet.

Eftersom utbildningen är på heltid går den inte att kombinera med annat heltidsengagemang. Arbetssättet kräver både självständighet och ansvar inför övriga deltagare. Det är en fördel om du har gått skrivarkurs tidigare, men det är inget krav.

Några röster ur utvärderingarna

"Under kursens gång har jag fått konkreta verktyg som har hjälpt mig i mitt skrivande. Det har också gjort att jag tagit det skönlitterära skrivandet på större allvar och att jag nu vågar satsa på det till hundra procent."

"Det har varit fantastiskt lärorikt att ge och få textrespons av deltagarna i gruppen och se sin text utifrån. Att ge respons i skrift har också betytt att jag har fått tid att tänka till och uttrycka mig mer precist."

"Tack för en grym kurs som har varit avgörande för att jag ska bli någorlunda färdig med mitt projekt och framför allt, att tro på det."