Animation

Animation på Sörängens Folkhögskola är en 3-årig grundutbildning med betoning på rörelsen, konstnärlig gestaltning och berättande. Under utbildningen får deltagarna bekanta sig med hela processen i hur man skapar en animerad film.

Sörängens NYA Animationsutbildning vänder sig till dig som vill lära dig animation från grunden.
Med utgångspunkt från den klassiska animationens hantverksmässiga förutsättningar och principer bygger utbildningen vidare med ett gradvis ökande inslag av film- och berättartekniska perspektiv.
Deltagarna tränas genom olika uppdrag hur en produktion går till. Praktiska övningar ger kunskap i animationens förutsättningar och möjligheter från idé till färdig produkt.

Under utbildningen byggs en gedigen portfolio upp som kan användas för ansökan till fortsatta studier, arbete eller praktikplats. Deltagarna får tillgång till en egen arbetsstation, utrustad med relevanta mjukvaror för framställande av animation. Vi har även studios för teckning, analoga tekniker och experimentell animation. Sörängens Folkhögskola erbjuder en kreativ och inspirerande miljö. För att söka krävs gymnasieexamen eller motsvarande.

Så här söker du

Du söker till Animation med betyg, intyg och arbetsprover genom vår portal schoolsoft: Länk till ansökningsformulär (Extern länk)
Instruktioner för ansökan och arbetsprover hittar du här: Instruktioner för ansökan

I urvalet tittar vi främst på arbetsproverna, det krävs formellt att du har en gymnasieexamen eller motsvarande för att söka Animation.
Har du frågor rörande din ansökan går det bra att maila: 

sorangens.folkhogskola@rjl.se

Kort om Kursen

Utbildningen syftar till att ge deltagaren metoder och färdigheter inom animationsområdet utifrån ett personligt och undersökande förhållningssätt. Deltagarna utvecklar kunskap i hela den filmiska processen där både hantverkskunnande, konstnärlig och teoretisk förmåga ingår. Genom skarpa projekt får deltagarna erfara hela produktionsprocessen samt möjlighet att praktisk arbeta i grupp.

Utbildningen ger möjlighet till fördjupning inom specifikt område utifrån deltagarens önskemål. Målet är att öka förståelsen för animationens möjligheter och hitta sin personliga styrkor.

Internationella kontakter, praktik och resor är viktiga delar.

Utbildningens upplägg

År 1

Under det första året ges grundläggande kurser i animation, design och historieberättande. Deltagarna får bekanta sig med olika program och tekniker som orientering i de olika uttryck som står tillbuds (inom 2D animation). 

Gradvis förskjuts fokus från animationens praktiska delar till att mer handla om berättelsen och den visuella helheten. Hela klassen genomför ett filmprojekt under termin 2 (våren).

År 2

Under år två ges deltagarna fördjupade kunskaper i animation, filmdesign och historieberättande i form av längre kursmoment. Det ges möjlighet till specialisering utifrån intresse. Deltagarna introduceras för ytterligare mjukvara för animation. Projekt genomförs där eleverna i grupper får arbeta mot en externa beställare.

År 3

Deltagaren får under det tredje året möjlighet att praktiskt arbeta inom sitt specialområde i grupprojekt eller enskilt. Moment då deltagaren förväntas att deltaga i olika typer produktion förekommer.

Deltagarens intresse styr innehållet ännu tydligare under år tre, möjlighet till praktik och utbyten finns. Med handledares hjälp sätts det samman en portfolio som speglar deltagarens styrkor och inriktning.

 

Övergripande innehåll

Animation Rörelsens anatomi, 12 principer, tempo, timing
Design Karaktärer, bakgrunder, sammantagen visuella gestaltning
Berättande Dramaturgi, struktur, klippning
Teknik Mjukvaror, kombinationer, experiment
Teori Animationshistoria, filmanalys, ämnets filosofiska dimensioner 
Produktion Processen från idé till färdig film, grupparbeten, uppdrag
Resor Festivaler, studios, andra skolor, nationella och internationella
Praktik Möjlighet att praktisera finns

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupp- samt enskilda övningar, handledning, valbara fördjupningskurser, studiebesök och praktik. Visa delar är valbara, möjlighet till individuell fördjupning och genomförande av projekt finns.

Lärare på Animation


Pär Berg

Utbildad på Malmö Högskola, kandidatexamen i materiell och virtuell design samt Konstfack, institutionen för animation och animerad film. Flerårig pedagogisk erfarenhet av undervisning i animation.

Ansvarig för Eksjö Animation festival och konstnärlig ledare för Eksjö animation studio under flera års tid. Engagerad även nationellt i animationsfrågor, suttit i juryn för guldbaggenomineringarna bl.a.

Sedan 2012 ansvarig för animationsutbildningen på Sörängens folkhögskola där han även är djupt engagerad i skolans kulturella arbete i form av kulturluncher m.m.


Annika Giannini

Utbildad vid Konstfack i Animation och Bildpedagogik, Konstakademien i Florens, HDK i Göteborg (seriekonst och bilderbok) och Konstvetenskap vid Umeå universitet.

Började animera som grafiker vid TV, fortsatte med reklamfilmer och egna kortfilmer. Har jobbat som animatör för Pennfilm (Lilla Anna och långa farbrorn, Emil och Ida i Lönneberga), som serietecknare för Egmont och barnboksförfattare/ tecknare för Opal förlag.

Sedan 2012 undervisar hon i animation vid Sörängens folkhögskola. 


Klara Svärd

Assisterande handledare/lärare


 

När du ansöker - skicka med följande bilagor

 

- Arbetsprover

Se Anvisningar och beskrivning nedan.

- Kontaktuppgifter till 2 st referenspersoner

- Betyg och övriga merithandlingar

Ansökningslänk

Länk till ansökan på SchoolSoft (Extern länk)

Anvisningar när du skickar in dina arbetsprover

 

Arbetsprover

Utförs enligt beskrivning.

 

Filformat och filstorlek

Alla arbetsprover inlämnas digitalt.

Vi vill att du sammanställer alla arbetsprover i en PDF.  Använd bifogad mall i Keynote, Powerpoint eller Google presentation. Lägg in så många nya sidor/“slides” i mallen som du behöver.

- Mall, Keynote (Extern länk)

- Mall, Powerpoint (Extern länk) (Extern länk)

- Mall, Google presentation (Extern länk) (Extern länk)

Om du använder mallen "Google presentation" ovan behöver du spara ner en kopia av presentationen till din egen Google Drive för att kunna redigera filen. 

Du kan också skapa din egen mall i Indesign. Viktigt då att du numrerar och namnger varje arbetsprov.

Därefter exporterar du mallen med dina monterade arbetsprover i en PDF-fil som inte får vara större än 40 MB.

 

Namnge din PDF med:

Ditt namn+arbetsprover2024

Har du problem med att skapa en PDF, kontakta:

Carl Öberg, carl.oberg@rjl.se

Beskrivning av ARBETSPROVER till Animation 2024

Arbetsprov 1.

Ett Storyboard/ en bildberättelse på temat “Anfall är bästa försvar”.

Attack is the best form of defense

Berätta en historia, eller en del av en historia med bilder, utan att använda text.

Använd max 20 bildrutor. Valfritt medium.

 

Arbetsprov 2.

Skisser efter levande modell (minst 5 st).

Teckna med motivet framför dig, inte från bildskärm eller foto. Motivet behöver inte vara en naken modell.

Du kan teckna av en vän som läser en bok eller någon du ser på ett café eller i ett väntrum.

Teckna i hel- eller halvfigur och använd blyerts eller annat traditionellt medium, inte digitalt.

 

Arbetsprov 3.

Din favorit  (minst 1 st).

Avbilda något som betyder mycket för dig. Det kan vara ett föremål, person, djur eller annat.

Använd traditionellt medium, teckna eller måla med motivet framför dig,  inte digitalt.

 

Arbetsprov 4. 

Karaktärsteckning ur fantasin A.

Skapa en karaktär/ varelse och rita den i minst 4 olika poser som beskriver rörelse.

Använd blyerts eller annat traditionellt medium, inte digitalt.

 

Arbetsprov 5. 

Karaktärsteckning ur fantasin B

Skapa 2 karaktärer/ varelser som interagerar. Minst 2 exempel.

Använd blyerts eller annat traditionellt medium, inte digitalt.

 

Arbetsprov 6. 

Valfria bilder (5 – 10 st).

Skicka bilder du är nöjd med. Om du skickar fan art eller kopior av andras arbeten ange din referens.

De kan vara gjorda i olika tekniker, visa gärna digitala arbeten.

 

Arbetsprov 7. 

Frivilligt: Om du har animation eller filmklipp du vill visa – ladda upp på Youtube eller liknande och bifoga en länk.

 

Arbetsprov 8.

Ett personligt brev ska bifogas din ansökan. Skriv max ett A4, där du berättar om dig själv och varför du söker till Animationslinjen.

Hur får du veta om du är antagen?

 

Ca två veckor efter att vi tittat på dina arbetsprover får du besked om du blir kallad på intervju.

 

INTERVJU: 

Vi kallar ett urval, ca 25 personer till intervju. Intervjuerna sker på plats eller digitalt. Datum meddelas senare.

BESKED:

Besked om antagning sker via mail under första halvan av juni.

Ett urval av gästlärare på animation:

Mads Peter Brandstrup Jensen - Teckning, kroki
Bill Kinder - Editing, storyboarding
Heta Jäälinoja - Animation, storytelling
Lotta Geffenblad - karaktärsdesign, Cut-out
Lasse Persson - Storyboard, animation, directing
Michael Ekblad - Analoga effekter, animation
Peter Larsson - Experimentell animation
Anders Waltz - After-effekts, motion graphics
Conor McMullin - Storyboard
Mats Kempe - Dramaturgi
Klas Dykhoff - Ljudläggning
Emil Snabb - Ljud och komposition

Våra lokaler är öppna dygnet runt för våra deltagare

 • Eget klassrum med personlig arbetsstation 
 • Trickbord för direktanimation och cut-out
 • Ljudstudio
 • Teckningssal för kroki
 • Projektrum och galleri
 • Gymnastiksal, gym, bastu
 • Eget animationsrelaterat bibliotek
 • Filmsamling och flera filmvisningsrum

Varje deltagare har egen arbetsstation under studietiden

 • Apple dator med cintiq ritskärm 
 • Ljusbord för animation på papper
 • Höj- och sänkbart bord med hyllor, hurts och kontorsstol
 • Nära tillgång till station för linetest
 • Kurslitteratur: Animators survival kit av Richard Williams

Ett urval av de programvaror som används på animation: 

 • TVPaint
 • Storyboard Pro
 • Adobe Creative Cloud, alla program
 • Dragonframe stopmotion
 • Logic Pro
 • Toki linetest
 • Google drive för lagring och delning