Animationslinjen

På Sörängens folkhögskola kan du lära dig att animera.

Animationslinjen är en tvåårig grundutbildning i animation. Utbildningen betonar analoga tekniker, konstnärlig gestaltning och berättande. Vi utgår ifrån hantverket och arbetar i klassisk 2D teknik. Ansökningstiden går ut den 15 april.

Ansök här

Din digitala ansökan kompletteras med arbetsprover. Utifrån arbetsproverna väljer vi ut ett antal som vi kallar till intervju. Intervjuerna sker på skolan eller i undantagsfall via Skype eller liknande. Besked om intag lämnas senast juni.  

Ansökan till Sörängens folkhögskola(Extern länk)

Övergripande innehåll

Under kursen får du grundläggande kunskaper i animation - rörelsens konst. Detta sker genom studier av rörelsen och dess betydelse för att levandegöra teckningar och döda ting. Stor vikt läggs även på berättelsen där teori varvas med praktik för att du ska lära dig att uttrycka dig och berätta med animation. Löpande genom utbildningen har vi även form- och designövningar där du övar upp ditt seende och förmåga att gestalta miljöer och karaktärer. Varje elev har ett eget arbetsplats med digital ritskärm samt animationsbord för analog animation.

 

Övningar från våren 2021

Se fler filmer från animationslinjen på vår vimeo-kanal.(Extern länk)

Årskurs 1

Termin ett - Rörelsen

Under den första terminen arbetar du främst med rörelsen. Med avstamp i animationens principer får du lära dig grunderna i klassisk animation såväl hantverksmässigt som tekniskt. Du får en introduktionen i de dataprogram vi använder samt en allmän orientering i olika animationstekniker.

Termin två - Berättelsen

Under termin två förskjuts fokus mot berättelsen. Du får lära dig grunden i filmiskt berättande och dramaturgi bland annat genom olika övningar i storyboarding och filmklippning.

Under hela kursen kommer övningar och skapande arbete bedrivas parallellt med fortlöpande reflektion i spänningsfältet mellan animation, konst och film. Övningarna i klassisk animation utförs i huvudsak analogt med papper och penna. Arbetsstationer för direktanimation samt datorer med mjukvara för filmredigering, digital bearbetning, färgläggning, ljudläggning m.m finns på skolan. Under kursen får du möjlighet att prova på olika animationstekniker och uttryckssätt. Övningar ges i både analoga och digitala verktyg.

Årskurs 2

Andra året på animationslinjen praktiserar du vad du lärt dig under det första året. Under handledning av lärare får du möjlighet att arbeta med ett längre projekt. Viss undervisning sker men i huvudsak arbetar eleven utifrån egen projektbeskrivning. Projekt i åk:2 kan vara att man fördjupar sig i en viss teknik, undersöker en metod färdigställer en animerad kortfilm eller en kombination av ovanstående. Det går även att arbeta i grupp. Eleven bestämmer själv i samråd med handledare innehållet.

Arbetsprover

Arbetsprov 1.
Ett Storyboard/ en bildberättelse på temat “Bättre sent än aldrig”.
Berätta en historia, eller en del av en historia med bilder, utan att använda text.
Använd max 20 bildrutor. Valfritt medium.

Arbetsprov 2.
Skisser efter levande modell (minst 5 st).
Teckna med motivet framför dig, inte från bildskärm eller foto. Motivet behöver inte vara en naken modell.
Du kan teckna av en vän som läser en bok eller någon du ser på ett café eller i ett väntrum.
Teckna i hel- eller halvfigur och använd blyerts eller annat traditionellt medium, inte digitalt.

Arbetsprov 3.
Interiörbild – hörnet i ett rum (minst 1 st).
Teckna med motivet framför dig, inte från bildskärm eller foto. Använd blyerts eller annat traditionellt medium, inte digitalt.

Arbetsprov 4.
Karaktärsteckning ur fantasin A.
Skapa en karaktär/ varelse och rita den i minst 4 olika poser som beskriver rörelse.
Använd blyerts eller annat traditionellt medium, inte digitalt.

Arbetsprov 5.
Karaktärsteckning ur fantasin B
Skapa 2 karaktärer/ varelser som interagerar. Minst 2 exempel.
Använd blyerts eller annat traditionellt medium, inte digitalt.

Arbetsprov 6.
Valfria bilder (5 – 10 st).
Skicka bilder du är nöjd med. Om du skickar fan art eller kopior av andras arbeten ange din referens.
De kan vara gjorda i olika tekniker, visa gärna digitala arbeten.

Arbetsprov 7.
Frivilligt: Om du har animation eller filmklipp du vill visa – ladda upp på Youtube eller liknande och bifoga en länk.

Arbetsprov 8.
Ett personligt brev ska bifogas din ansökan. Skriv max ett A4, där du berättar om dig själv och varför du söker till Animationslinjen.

Arbetsproverna skickas digitalt tillsammans med din ansökan. Spara filerna som JPG eller PDF.
Namnge proverna med ditt namn och övningens nummer.
Ex: DITT NAMN_ arbetsprov 1, DITT NAMN_arbetsprov 2_1 osv.

INTERVJU: Vi kallar ett urval, ca 25 st till intervju.
BESKED: Vi siktar på att ge besked om antagning senast en månad efter sista ansökningsdag.

Lärare på animation

Pär Berg

Utbildad på Malmö Högskola, kandidatexamen i materiell och virtuell design samt Konstfack, institutionen för animation och animerad film. Flerårig pedagogisk erfarenhet av undervisning i animation. Ansvarig för Eksjö Animation festival och konstnärlig ledare för Eksjö animation studio under flera års tid. Engagerad även nationellt i animationsfrågor, sitter i juryn för guldbaggenomineringarna bl.a.

Sedan 2012 ansvarig för animationsutbildningen på Sörängens folkhögskola där han även är djupt engagerad i skolans kulturella arbete i form av kulturluncher m.m.

Annika Giannini

Utbildad vid Konstfack i Animation och Bildpedagogik, Konstakademien i Florens, HDK i Göteborg (seriekonst och bilderbok) och Konstvetenskap vid Umeå universitet. Började animera som grafiker vid TV, fortsatte med reklamfilmer och egna kortfilmer. Har jobbat som animatör för Pennfilm (Lilla Anna och långa farbrorn, Emil och Ida i Lönneberga), som serietecknare för Egmont och barnboksförfattare/ tecknare för Opal förlag. Sedan 2012 undervisar hon i animation vid Sörängens folkhögskola.

Arbeta när det passar dig i skolans verkstäder

Skolans verkstäder är tillgängliga dygnet runt, vardagar som helger och ger dig stora möjligheter att själv utforska linjens innehåll utanför lektionstid. Varje elev har en egen arbetsstation med dator och analogt ritbord.

Konstnärsbutik på skolan

Skolan har en egen butik där du kan handla pennor, papper och annat konstnärsmaterial till förmånliga priser.