Funktionsnedsättning

Kursdeltagare som har någon form av funktionsnedsättning ombeds att informera skolan om detta vid ansökningstillfället. Skolan är alltid tillgänglig (vardagar) för besök för att innan skolstart organisera bästa tänkbara studiesituation.

Som rullstolsburen kan du bo på skolan. Vi har två stora moderna rum med egen dusch och toalett, samt egen ingång för rullstolar i ett nyrenoverat elevhem. Här finns även ett anpassat kök med höj- och sänkbar diskbänk.

Skolans matsal är tillgänglig för rullstolsburna.
Nästan alla lokaler är tillgängliga för rullstolsburna, till exempel elevernas hus ”Gläntan”, liksom skolans expedition, aula och gymnastiksal. Gångstråk mellan skolans bygnader är belagda med grus.

År 2017 byggde vi om skolhuset och det har nu anpassats för rullstolsburna, bland annat med hiss och toaletter. 

Skolan har ingen särskilt utbildad personal för dig som, till exempel, har någon av nedanstående funktionsnedsättningar. Eftersom vi månar om mångfald och vill vara en skola öppen för alla så välkomnar vi ändå din ansökan. Vi bedömer, tillsammans med dig, om vi kan ge dig en optimal utbildningsituation.

Hörselnedsättningar

I skolan finns hörslingor i aulan och konferensrum. Vid behov anpassar vi klassrum.  Från Region Jönköpings län kan vi låna lämplig hörutrustning. Ingen lärare på skolan behärskar teckenspråk.

Synnedsättning

För kursdeltagare med synnedsättning sker en anpassning tillsammans med berörd kursdeltagare. Skolan har ingen särskild resurs avsedd för synnedsatta.

Dyslexi och dyskalkyli 

Skolan har ingen särskild kompetens för att arbeta utifrån betydande och diagnostiserade dyslexi- och dyskalkyliproblem.

Intelektuella funktionsnedsättningar

Skolan har ingen särkild kompetens för att arbeta utifrån denna funktionsnedsättning. 

Neuropsykiatriska funktionsvariationer

Skolan har ingen särskild kompetens för att arbeta utifrån denna funktionsnedsättning.