Funktionsnedsättning

Kursdeltagare som har någon form av funktionsnedsättning ombeds att informera skolan om detta vid ansökningstillfället. Skolan är alltid tillgänglig (vardagar) för besök för att innan skolstart organisera bästa tänkbara studiesituation.

Som rullstolsburen kan du bo på skolan. Vi har två stora moderna rum med egen dusch och toalett, samt egen ingång för rullstolar i ett nyrenoverat elevhem. Här finns även ett anpassat kök med höj- och sänkbar diskbänk.

Skolans matsal är tillgänglig för rullstolsburna.
Alla elevutrymmen är tillgängliga för rullstolsburna (till exempel elevernas hus ”Gläntan”) liksom skolans aula och gymnastiksal.

År 2017 byggde vi om skolhuset och har nu anpassats för rullstolsburna, bland annat nybyggd hiss och toaletter. 

Hörselnedsättningar

I skolan finns hörslingor i aulan och konferensrum. Vid behov anpassar vi klassrum.  Från Region Jönköpings län kan vi låna lämplig hörutrustning. Ingen lärare på skolan behärskar teckenspråk.

Synnedsättning

För kursdeltagare med synnedsättning sker en anpassning tillsammans med berörd kursdeltagare. Skolan har ingen särskild resurs avsedd för synnedsatta.

Allergier

Alla husdjur är förbjudna på skolan. Verksamheten tar stor hänsyn till olika allergier men vi måste känna till dem i förväg för att kunna göra en anpassning.

Skolans kök har personal som är utbildad i olika former av specialmat.

Dyslexi och dyskalkyli 

Skolan har ingen kompetens för att arbeta utifrån betydande och diagnostiserade dyslexi- och dyskalkyliproblem.

Utvecklingsstörningar

Skolan har ingen kompetens för att arbeta utifrån denna funktionsnedsättning.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna

Skolan har ingen kompetens för att arbeta utifrån denna funktionsnedsättning.