Allmän kurs

Allmän kurs - Grundläggande behörighet - Läsa upp betyg

Allmän kurs på Sörängens folkhögskola är för dig som önskar läsa in grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola eller komplettera allmänna ämnen på gymnasienivå.

Allmän kurs vänder sig till dig som inte har avslutat gymnasiet och vill kunna söka till vidare studier eller arbete, eller för dig som vill förbättra dina chanser att komma in på en högre utbildning. Ett bra alternativ till gymnasium och komvux. 

När du genomfört utbildningen kan du få grundläggande behörighet, samt särskild behörighet i vissa ämnen, och även ett studieomdöme efter minst ett års studier på heltid. Detta ger dig goda möjligheter att komma in på olika utbildningar på unversitet, högskola, yrkeshögskola och andra eftergymnasiala utbildningar.

Vi erbjuder ett utbud av basämnen som behörighetsmässigt motsvarar gymnasiets olika nivåer. Att nå behörighet kan ta 1-3 år beroende på förkunskaper.

Studieformen vid en folkhögskola utgår från ditt personliga ansvar, ditt intresse och att du samarbetar med andra. Diskussioner, grupparbeten och kontakter med samhället utgör en grund och ger dig många olika perspektiv på ämneskunskaperna.

Antagningskrav 

Lägst grundskola.

Övriga behörighetsgivande ämnen

Sörängens folkhögskola ger även samtliga övriga allmänna behörighetsgivande ämnen:

 • Engelska 5, 6
 • Historia 1a1, 1a2
 • Matematik 1, 2
 • Religion 1
 • Samhällskunskap 1a1, 1a2
 • Svenska 1, 2, 3
 • Naturkunskap 1a1, 1a2, 2

Studieomdöme

I Allmän kurs får deltagarna efter slutförda studier ett studieomdöme. Där bedöms förmågan att bedriva studier och förutsättningarna att tillgodogöra sig fortsatt utbildning. Omdömet kan användas till ansökan till högskola och andra eftergymnasiala utbildningar.

Omdömet är fördelat i sju steg:

 • Utmärkt studieförmåga (4)
 • Mycket god- utmärkt studieförmåga (3,5)
 • Mycket god studieförmåga (3)
 • God- mycket god studieförmåga (2,5)
 • God studieförmåga (2)
 • Mindre god- god studieförmåga (1,5)
 • Mindre god studieförmåga (1)

Deltagaren får ett samlat omdöme där studieförmåga i alla ämnen man läser vägs in. I begreppet studieförmåga bedöms följande:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
 • Social förmåga.

Behörigheter ges i behörighetsämnen när man uppfyller de krav som motsvarar godkänd nivå utifrån gymnasieskolans kursplaner.

Grundläggande behörighet från folkhögskola till högskola:

1. Omfattning:
Tre års studier på gymnasienivå eller ett års arbete och två års studier på folkhögskola.

2. Innehåll:
Godkänt i kärnämnena Svenska eller Svenska som andraspråk 1,2,3
Engelska 5,6
Matematik 1a, b eller c,
Samhällskunskap 1a1,
Historia 1a1, 
Religion 1
Naturkunskap 1a1.

Grundläggande behörighet från folkhögskola för yrkeshögskola

1.Omfattning:
Tre års studier på gymnasienivå eller ett års arbete och två års studier på folkhögskola.

2. Innehåll:
Godkänt i kärnämnena 

Svenska eller Svenska som andraspråk 1
Engelska 5,
Matematik 1a, b eller c,
Samhällskunskap 1a1,
Historia 1a1,
Religion 1
Naturkunskap 1a1.

 

Kontakta gärna vår studievägledare/kursansvarig Lena Feldin om du har några frågor om allmän kurs: lena.feldin@sorangen.rjl.se

 

Se filmen: "Det här är Sörängen"