Allmän kurs

Allmän kurs - Grundläggande behörighet - Läsa upp betyg

Allmän kurs på Sörängens folkhögskola är för dig som önskar läsa in grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola eller komplettera allmänna ämnen på gymnasienivå.

Allmän kurs vänder sig till dig som inte har en färdig gymnasieexamen och behöver läsa in vissa särskilda behörigheter som krävs för dina fortsatta studier.

Efter slutförd utbildning hos oss, kan du uppnå grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola samt särskild behörighet i vissa ämnen. Du erhåller även ett studieomdöme efter minst 35 veckors studier, vilket ger dig goda möjligheter att komma in på olika utbildningar på universitet, högskola, yrkeshögskola och andra eftergymnasiala utbildningar.

Sörängens folkhögskola erbjuder ett utbud av ämnen som motsvarar gymnasiets olika nivåer. Att nå behörighet kan ta 1-3 år beroende på dina förkunskaper. Man ansöker separat för varje läsår och garanteras plats om studierna under innevarande läsår skötts på ett korrekt sätt.

Du förväntas ta ett stort personligt ansvar för dina studier och det är viktigt att du samspelar och samarbetar med dina studiekamrater, därför är din närvaro viktig. Det krävs 80% närvaro för att kunna uppnå behörighet i ett ämne. Diskussioner, grupparbeten och kontakter med samhället utgör en grund som ger dig många olika perspektiv på ämneskunskaperna du tillägnat dig.

Du väljer humanstiskt eller naturvetenskaplig inriktning på dina studier. 

- Humanistisk inriktning

- Naturvetenskaplig inriktning

 

Lärare på Allmän kurs

Sophia Rasmussen

Sophia Rasmussen är legitimerad gymnasielärare i ämnena svenska, historia, tyska och konst och kultur.
Hon har studerat vid flera lärosäten, och tagit sin lärarexamen vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och en magisterexamen i konstvetenskap vid Lunds universitet. Under den långa studietiden arbetade Sophia som guide och museilärare på Läckö, Gripsholms och Skoklosters slott, på Eksjö museum samt som reseledare med destination Berlin och Tyrolen. En längre tid var hon bosatt i Tyskland och Österrike, där hon också gick en lärlingsutbildning till keramiker.

Sedan 2012 undervisar Sophia på Allmän kurs. Undervisningsämnena har under åren växlat, och är just nu svenska och ämnet Tid och rum, där kurserna i historia, samhällskunskap och kulturhistoria har slagits samman.

Sophias största privata intressen är konst och litteratur. Eventuell fritid ägnas åt att skriva, måla, sticka, sy och ibland skulptera. 2018 utkom hennes sakprosabok Fröknarnas tid, i vilken två bevarade borgarhem från förra sekelskiftet, ett i Köpenhamn och ett i Eksjö, berättar om de ogifta kvinnor som bodde där.
Allmän kurs på Sörängen ligger Sophia varmt om hjärtat på grund av den mångfald av underbara människor som samlas där.

Helen Elofson

Helen Elofson är legitimerad ämneslärare i svenska, svenska som andraspråk, religionskunskap och historia. Hon är huvudsakligen utbildad vid Linköpings universitet, men har även studerat vid Göteborgs universitet och Jönköping University.

Helen har mångårig erfarenhet av arbete inom vuxenutbildning. Hon har tidigare arbetat på Viebäcks/June folkhögskola, som lärare och som kursledare på Allmän. Hon har även arbetat på Komvux i Eksjö.

Nu undervisar Helen i svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap på Allmän kurs. Hon är även Sörängens studie- och yrkesvägledare. Helen tycker om möten med människor och vill genom sitt arbete bidra till att deltagare utvecklas och kommer framåt i livet.

Behörighetsgivande kurs 

 

Antagningskrav: Grundskola

Gymnasiekurser du kan få behörighet i på Sörängens folkhögskola

 

Bi 1, Bi 2 Ma 1a/b/c, Ma 2a/b/c, Ma 3b/c, Ma 4

En 5, En 6 Na 1a1, Na 1a2, Na 2

Fy 1a, Fy 2 Re 1

Hi 1a1, Hi 1a2, Hi 2a, Hi 2b Sh 1a1, Sh 1a2, Sh 2

Ke 1, Ke 2 Sv 1, Sv 2, Sv 3, (SvA 1, SvA 2, SvA3)

 

Studieomdöme

När studierna är slutförda utfärdas ett studieomdöme i sju steg:

Utmärkt studieförmåga (4)

Mycket god till utmärkt studieförmåga (3,5)

Mycket god studieförmåga (3)

God till Mycket god studieförmåga (2,5)

God studieförmåga (2)

Mindre god till God studieförmåga (1,5)

Mindre god studieförmåga (1)

 

Deltagaren får ett samlat omdöme där alla ämnen man läst vägs in. I begreppet studieförmåga bedöms följande:

kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.

förmåga till analys, bearbetning och överblick.

ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.

social förmåga

 

Behörigheter ges i de ämnen som motsvaras av gymnasiekurser, när man bedöms besitta motsvarande kunskapsnivå som krävs för betyget E.

 

Grundläggande behörighet för högskola/universitet utfärdad på folkhögskola:

  1. Innehåll: godkända kurser

En 5, En 6

Hi 1a1

Ma 1a, Ma 1b, Ma 1c

Na 1a1

Re 1

Sh 1a1

Sv 1, Sv 2, Sv 3

 

Grundläggande behörighet för yrkeshögskola utfärdad på folkhögskola:

  1. Innehåll: godkända kurser

En 5

Hi 1a1

Ma 1a, Ma 1b, Ma 1c

Na 1a1

Re 1

Sh 1a1

Sv 1