Allmän kurs

Allmän kurs - Grundläggande behörighet - Läsa upp betyg

Allmän kurs på Sörängens folkhögskola är för dig som önskar läsa in grundläggande behörighet för högskolestudier/yrkeshögskola eller komplettera allmänna ämnen på gymnasienivå.

Allmän kurs är för dig som inte har avslutat gymnasiet och vill kunna söka till vidare studier eller arbete, eller för dig som vill förbättra dina chanser att komma in på en högre utbildning. Ett bra alternativ till gymnasium och komvux. 

När du genomfört utbildningen kan du få grundläggande behörighet, samt särskild behörighet i vissa ämnen, och även ett studieomdöme efter minst ett års studier på heltid. Detta ger dig goda möjligheter att komma in på olika utbildningar på unversitet, högskola, yrkeshögskola och så vidare.

Vi erbjuder ett utbud av basämnen som behörighetsmässigt motsvarar gymnasiets olika nivåer. Utbildningen varar 1-2 år beroende på vad du har med dig. 

Studieformen vid en folkhögskola utgår från ditt personliga ansvar, ditt intresse och att du samarbetar med andra. Diskussioner, grupparbeten och kontakter med samhället utgör en grund och ger dig andra perspektiv på ämneskunskaperna.

Vi har en naturvetenskaplig profil på våra allmänna kurser men merparten av studierna är allmänna gymnasieämnen. Våra profiler är biomedicin, miljöteknik och naturvetenskapligt basår. Men även du som inte har för avsikt att läsa vidare naturvetenskapliga ämnen, kan gå allmän kurs hos oss för att få grundläggande behörighet.

 

Läs mer om våra inriktningar på allmän kurs:

Allmän kurs - Biomedicinsk inriktning

Allmän kurs - Miljöteknisk inriktning

Allmän kurs - Naturvetenskapligt basår

 

Kontakta gärna vår studievägledare/kursansvarig Lena Feldin om du har några frågor om allmän kurs: lena.feldin@sorangen.rjl.se