Författarskola

Sörängens författarskola ger en bred orientering i skrivande praktiker och möjlighet att fördjupa ditt litterära skapande.

På Sörängen Författarskola ägnas dagarna åt att skriva, läsa, samtala och tänka tillsammans med andra. Under ditt år på Författarskolan skriver du i olika skönlitterära genrer – prosa, poesi, dramatik – och utvecklar ditt skrivande i möte med lärare och kurskamrater.
Vi vill stärka och lyfta ditt skrivande och ge dig utrymmet att experimentera med språk och form. Under den första terminen studerar du litteraturens genrer och genreöverskridande genom skrivövningar, workshops, föreläsningar och textsamtal.

En stor del av vårterminen arbetar du med ett personligt projekt i valfri genre. Kanske börjar du skriva på en roman som du fortsätter med efter utbildningens slut. Kanske skriver du en radiopjäs eller fördjupar ett för dig viktigt ämne i en essä. Oavsett vilket får du handledning av erfarna författare. Under året gör vi också studiebesök och möter gäster som ger en inblick i hur litteraturens institutioner är uppbyggda och får möjlighet att diskutera dessa. I september besöker vi Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

I kursen ingår läsning av skönlitterära verk med fokus på den samtida litteraturen. Du läser dagsaktuella böcker och diskuterar litteratur i relation till omvärlden och till dina erfarenheter.

Textsamtal

Textsamtalet står i centrum på Författarskolan. Varje vecka läser vi skönlitterära texter - egna och andras - och diskuterar innehåll och form. Vi lägger stor vikt vid textsamtalet som en kritisk tänkande verksamhet där vi utvecklar blick och känslighet inför den skönlitterära texten och lär känna det egna skrivandet. Du som söker dig till utbildningen behöver vara beredd på att lägga tid på engagerad läsning av andras texter.

Kursmoment

Textsamtal. Föreläsningar. Workshops. Gästföreläsare. Självständigt arbete. Uppläsningar.

Undervisningen sker på dagtid fem dagar i veckan under två terminer. Kvällsaktiviteter tillkommer ibland.
Kursansvarig lärare är Malin Lindroth.

Ansökan och arbetsprover

Ansök till utbildningen genom att skriva ett personligt brev där du berättar om dig själv. Varför vill du söka till Författarskolan? Vad betyder skrivande och läsande för dig? Berätta gärna om vad du hoppas få ut av utbildningen. Brevet kan vara 1-2 A4 sidor.

Bifoga två texter du har skrivit; prosa, poesi, dramatik eller essä. Texterna kan vara fristående eller ett utdrag ur ett längre arbete. Maxlängd för båda texterna: 7000 tecken inklusive blanksteg. Du behöver också bifoga betyg.

Antagningen sker i två steg. I början av maj kommer du att få besked om du gått vidare i ansökningsprocessen. Den som gått vidare kommer att kallas till en träff där du får chans att träffa lärare, presentera dig och ställa frågor

Lärare på författarskolan


Malin Lindroth 

Malin debuterade som poet i mitten av 80-talet och har skrivit och läst sedan dess. Hittills har hon gett ut fjorton böcker - essäer, romaner, diktsamlingar - bland annat  Lära Gå. Flickorna. Vaka natt. Nuckan och Nuckans hjärtespalt. Hon har också skrivit pjäser, som har spelats bland annat på Folkteatern i Göteborg, Unga Dramaten, Radioteatern och Backa teater. 

Parallellt med sitt skrivande har hon undervisat i litterär gestaltning och handlett skrivande människor  i många olika sammanhang.  Som återkommande gästlärare på Högskolan för scen och musik i Göteborg har hon bl.a undervisat masterstudenter i reflekterande skrivande. På senare år har hon också jobbat med skrivworkshops för psykiatripatienter på Sahlgrenska sjukhuset. 2018 anställdes Malin av Akademin Valand och var med och startade en ny kandidatutbildning i litterär gestaltning. Sedan 2020 är hon linjeansvarig lärare för Författarskolan på Sörängen. Hon är också verksam som litteraturkritiker. Mest skriver Malin i Göteborgs-Posten.  

 


Kristian Hallberg

Kristian Hallberg är en av Sveriges mest spelade dramatiker. Har spelats på bland annat Dramaten, Unga Klara, Malmö stadsteater och Teater Galeasen. Är aktuell med sin dramatisering av "K" på Folkteatern i Göteborg samt "Lilla dödsdansen" på Unga Dramaten. Hans pjäs "Älsklingarna" spelas på Byteatern Kalmar Länsteater nästa år. Är också konstnärlig ledare på Månteatern i Lund tillsammans med Elin Skärstrand.

 


Ann-Marie Tung Hermelin 

Ann-Marie Tung Hermelin är författare, essäist och skrivarlärare på författarskolan. Hon har en konstnärlig masterexamen från Akademin Valand vid Göteborgs universitet och har även studerat sinologi och konsthistoria i USA och England. Sedan romandebuten 2012, skriver hon framförallt personliga essäer om konst, samhälle och litteratur.

Som lärare i litterär gestaltning har Ann-Marie under flera år varit ansvarig för den fristående avancerade kursen Skrivandets förhandlingar – konflikt och ansvar i text på Konstfack, där hon numera är handledare på masterprogrammet i visuell kommunikation. Hon är också gästlärare och handledare på Högskolan för scen och musik i Göteborg samt på Nordens Folkhögskola Biskops Arnö.

Tidigare har hon även arbetat som chef, utredare och skribent på Uppsala universitet, Regeringskansliet samt på flera ideella organisationer. Ann-Maries huvudsakliga intresseområden är kreativ sakprosa och skrivande som metod inom konstnärlig forskning. Hennes senaste bok Kakofoni & stillhet, kommer ut på Bokförlaget Fatheon 2023.