Instruktioner för ansökan

Du behöver skicka in en komplett ansökan enligt beskrivningen nedan för att vi ska kunna behandla din ansökan till Animation.

När du ansöker - skicka med följande bilagor

 

- Arbetsprover

Se Anvisningar och beskrivning nedan.

- Kontaktuppgifter till 2 st referenspersoner

- Betyg och övriga merithandlingar

Ansökningslänk

Länk till ansökan på SchoolSoft (Extern länk)

Anvisningar när du skickar in dina arbetsprover

 

Arbetsprover

Utförs enligt beskrivning.

 

Filformat och filstorlek

Alla arbetsprover inlämnas digitalt.

Vi vill att du sammanställer alla arbetsprover i en PDF.  Använd bifogad mall i Keynote, Powerpoint eller Google presentation. Lägg in så många nya sidor/“slides” i mallen som du behöver.

- Mall, Keynote (Extern länk)

- Mall, Powerpoint (Extern länk) (Extern länk)

- Mall, Google presentation (Extern länk) (Extern länk)

Om du använder mallen "Google presentation" ovan behöver du spara ner en kopia av presentationen till din egen Google Drive för att kunna redigera filen. 

Du kan också skapa din egen mall i Indesign. Viktigt då att du numrerar och namnger varje arbetsprov.

Därefter exporterar du mallen med dina monterade arbetsprover i en PDF-fil som inte får vara större än 40 MB.

 

Namnge din PDF med:

Ditt namn+arbetsprover2024

Har du problem med att skapa en PDF, kontakta:

Carl Öberg, carl.oberg@rjl.se

Beskrivning av ARBETSPROVER till Animation 2024

Arbetsprov 1.

Ett Storyboard/ en bildberättelse på temat “Anfall är bästa försvar”.

Attack is the best form of defense

Berätta en historia, eller en del av en historia med bilder, utan att använda text.

Använd max 20 bildrutor. Valfritt medium.

 

Arbetsprov 2.

Skisser efter levande modell (minst 5 st).

Teckna med motivet framför dig, inte från bildskärm eller foto. Motivet behöver inte vara en naken modell.

Du kan teckna av en vän som läser en bok eller någon du ser på ett café eller i ett väntrum.

Teckna i hel- eller halvfigur och använd blyerts eller annat traditionellt medium, inte digitalt.

 

Arbetsprov 3.

Din favorit  (minst 1 st).

Avbilda något som betyder mycket för dig. Det kan vara ett föremål, person, djur eller annat.

Använd traditionellt medium, teckna eller måla med motivet framför dig,  inte digitalt.

 

Arbetsprov 4. 

Karaktärsteckning ur fantasin A.

Skapa en karaktär/ varelse och rita den i minst 4 olika poser som beskriver rörelse.

Använd blyerts eller annat traditionellt medium, inte digitalt.

 

Arbetsprov 5. 

Karaktärsteckning ur fantasin B

Skapa 2 karaktärer/ varelser som interagerar. Minst 2 exempel.

Använd blyerts eller annat traditionellt medium, inte digitalt.

 

Arbetsprov 6. 

Valfria bilder (5 – 10 st).

Skicka bilder du är nöjd med. Om du skickar fan art eller kopior av andras arbeten ange din referens.

De kan vara gjorda i olika tekniker, visa gärna digitala arbeten.

 

Arbetsprov 7. 

Frivilligt: Om du har animation eller filmklipp du vill visa – ladda upp på Youtube eller liknande och bifoga en länk.

 

Arbetsprov 8.

Ett personligt brev ska bifogas din ansökan. Skriv max ett A4, där du berättar om dig själv och varför du söker till Animationslinjen.

Hur får du veta om du är antagen?

 

Ca två veckor efter att vi tittat på dina arbetsprover får du besked om du blir kallad på intervju.

 

INTERVJU: 

Vi kallar ett urval, ca 25 personer till intervju. Intervjuerna sker på plats eller digitalt. Datum meddelas senare.

BESKED:

Besked om antagning sker via mail under första halvan av juni.

 

Klicka här för att gå tillbaka till föregående sida om Animation.