Laboratorium

Exempel på tekniker på det naturvetenskapliga basåret.

Biologi/medicin:

 • Enzymkinetik
 • Mikrobiologisk odling
 • Centrifugeringstekniker
 • UV/VIS-spektrofotometri
 • Korsningsförsök med bananflugor (irl)
 • Infärgningstekniker för mikroskopering

Fysik:

 • Fotoelektrisk effekt
 • Bestämning av jordens magnetfält
 • Spektrallinjer för olika grundämnen
 • Avståndsberäkning för CD/DVD/BR
 • Bestämning av elementarladdningen och massförhållanden

Kemi:

 • Elektrolys och galvaniska element
 • DNA-identifikation via elektrofores
 • Datorstödd beräkning för småmolekyler
 • Apparatuppställningar för organisk syntes
 • Datorstödd visualisering av makromolekyler