Kursplan - Naturvetenskapligt basår

Hösttermin

Kemi och biologi  Fysik   Matematik 
Allmän kemi  Astronomi  Matematik 3c 
Stökiometri, gaslagarna och analytisk kemi Mekanik 1 Matematik 3c 
Redoxreaktioner, galvaniska element och elektrokemi  Tryck och densitet Matematik 3c 
Syror baser & statistik Energi Matematik 3c 
Organisk kemi Ellära  Matematik 3c 

Vårtermin

Kemi och biologi  Fysik   Matematik 
Strukturell biokemi Mekanik 2  Matematik 4 
Cellbiologi Harmonisk svängningsrörelse Matematik 4 
Genetik Vågor  Matematik 4
Människans fysiologi och läkemedelskemi  Ljus och Optik Matematik 4
Taxonomi, evolution och paleontologi   Kvantfysik och kärnfysik  Matematik 4
Kvantitativ ekologi   Elektromagnetism Matematik 4