Krönikor - Må bra

Man joggar i naturen
Jan-Olov Johansson - läkare och motionär Foto: Jan-Olov Johansson

På Vårdcentralerna Bra Liv jobbar vi för ett hälsosamt liv med fysisk aktivitet och sund livsstil i fokus.

Jan-Olov Johansson är läkare, föreläsare och krönikör som brinner för frågor om livsstil och fysisk aktivitet. 

Nedan delar Jan-Olov med sig av tips, tankar och funderingar kring hälsa och fysisk aktivitet.

Jan-Olov reflekterar - krönikor

Krönika: Finns utslitna knän?

ont knä/artros

Man hör ofta talas om ” utslitna leder”. Ett uttryck som vi läkare försöker undvika, eftersom det ger ett intryck av att användning skulle vara grundorsaken. Egentligen är det tvärtom. En frisk led mår bäst av att vara i rörelse, eftersom ”smörjning” och näringstillförseln stimuleras. Ett förslag på namnändring är ledsvikt.

Krönika: Behövs en ensamhetsminister?

en man sitter ensam lutad mot ett träd

Vad är ensamhet? Alla vet, men kanske har svårt att definiera, eftersom det rör sig om en subjektiv känsla. Inom forskningen används begreppet ”upplevd oönskad social isolering”. Detta innebär att man kan umgås med många och ändå känna sig ensam.

Krönika: Evolutionsmedicin

olika människoarter genom evolutionen

Med evolutionsteorin menas den vetenskapliga modell som beskriver hur allt liv på jorden har utvecklats från en gemensam urform. Ett påstående för vilket det finns så mycket bevis att det upplevs som omöjligt att förneka. Men under åren har det varit omdiskuterat inte minst i skolans undervisning eftersom många i stället tror på bibelns skapelseberättelse om Adam och Eva.

Krönika: Motsägande budskap förvirrar oss

närbild på ett öga

Jag tänker på hur en elefant kan beskrivas när en blind känner med sina händer beroende på vilken kroppsdel som undersöks. Tillvaron har många sidor och inte så enkel att beskriva eller förstå. Efter att president Trump lanserat begreppet alternativa fakta eller ” fake news har frågan aktualiserats vad SANNING innebär.

Krönika: Politik och hälsa

händer runt en bubbla med personer i

Just nu i skrivande stund pågår ett krig i vårt närområde. I sammanhanget framförs att demokratier inte krigar mot varandra. Tyvärr minskar antalet och idag uppskattas beräknas endast cirka 15% av världens befolkning leva i fria demokratier.

Krönika: Träning förlänger livet - sant eller falskt?

Jan-Olof motionerar i skidspåret

Alla vill säkert må bra, behålla sin funktion och prestationsförmåga upp i åren. Fysisk och psykisk stimulans visar sig i de flesta undersökningar vara det bästa sättet att lägga liv till åren. I genomsnitt lever de som tränar 7 år längre. Detta baseras på studier, som dock inte klargör orsaken.

Krönika: Tillvaron innehåller risker

flicka med hörlurar

I samband med att Covidrestriktioner avslutats hörs röster att vi riskerar bakslag med fler smittade och sjuka.

Krönika: Kroppen - en kemisk fabrik

DNA

Hälso- och sjukvård ska i Sverige grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi styrs i praktiken av naturvetenskapliga synsätt. Detta innebär att medicinsk utbildning grundas på anatomi (vävnad-organstruktur), fysiologi / kemi (cellfunktion).

Krönika: Vad betyder Bra liv?

matte och hund leker i snön

Bra liv är namnet på de vårdcentraler som drivs av Region Jönköping. Varför detta namn? Att ha ett bra liv kan vara ett självklart mål för alla. Vid enkäter anger de flesta att bland det viktigaste för dem är att vara frisk. Eftersom regionens uppgift är att verka för befolkningens hälsa, vill jag också tolka namnet i sjuk- och hälsosammanhang.

Krönika: Halka och fallolyckor

istappar från en gren

Vi har den här säsongen haft en tidig och ovanligt sträng vinter med snö och is. Risken för halka och fallolyckor ökar. Mest drabbas hand- och fotleder. Men oftast får s.k. benskörhetsfrakturer (brott på höft- och ryggkotor) bland äldre störst konsekvenser, inte minst ur samhällsekonomisk synpunkt.

Krönika: Lagom är bäst

personer som tränar yoga på strand

Är det möjligt att hitta någon gräns för när fysisk träning börjar bli skadligt?

Krönika: Motsägelsefullt om nytta av rörelse i jobbet

kugghjul

Det finns idag övertygande dokumentation om en positiv effekt av fysisk aktivitet på kropp och själ för människor i alla åldrar, men dock inte för alla eller alltid. Hur förklaras denna paradox?

Krönika: Långvarig svårförklarlig smärta

Kvinna redo att sprina lopp

Smärta efter skada och sjukdom är ändamålsenlig i en normal läkningsprocess. Men cirka 10% av befolkningen upplever långvarig smärta, trots att den ursprungliga orsaken borde vara läkt och borta. Ingen pågående skada eller sjukdom kan påvisas.

Krönika: Hälsokontroller på gott och ont

anatomi

Sjukvårdspolitiker brukar åtminstone i ord hävda att förhindra sjukdomar är bättre än att vänta tills dyr och komplicerad terapi krävs. Men i praktiken prioriteras nästan alltid akutvården. Det är svårt att arbeta mot ”icke händelser”.

Krönika: Hälsism - vår nya religion

kvinna som stretchar

Sverige bedöms vara ett av världens mest sekulariserade länder vilket också innebär en hög grad av individualism. Detta återspeglas även inom hälso-sjukvården.

Hur kan man påverka ungas psykiska hälsa?

Ungdomar som håller om varandra

Det är en paradox att barn och ungdomar enligt många undersökningar tycks må allt sämre i trygghetens och välfärdens Sverige. Psykosomatiska symtom som magont, huvudvärk, nedstämdhet och allmän oro dominerar. Skolstress anges som en orsak.

Vad oroar dig?

Stentorn

Hur vi människor fungerar och mår beror i stort på arv och miljö. Allt fler vetenskapliga metoder utvecklas för att manipulera vårt DNA, alltså arvsanlagen. Framtiden kommer att kunna visa på vilket sätt även hälsa och välbefinnande kan påverkas av ny DNA-teknik.

Klimatet påverkar vår hälsa

Torrt landskap möter grönska

Homo sapiens betyder ”den visa människan”. Trots ”visa människor” tyder det mesta på att vi inte klarar av att minska utsläpp av växthusgaser främst koldioxid och kanske förstöra livet för oss själva.

Varför är det så svårt att göra det man vill?

person hoppar i en solnedgång

Ofta påpekas att människan är konstruerad för rörelse och ur evolutionär synpunkt har vår överlevnad varit beroende av förmågan t.ex. att fly från vilda djur, använda muskelkraft för att bygga bostäder och odla mat. I vårt nuvarande sätt att leva har motion och idrott på fritid ersatt det nödvändiga kroppsarbetet för överlevnad.

Nödvändigt med 10 000 steg? All rörelse räknas.

En lugn promenad i naturen med hunden

Att motion är hälsosamt tror jag alla är överens om. Länge har 10 000 steg per dag uppfattats som förutsättning för hälsonytta.