Krönikor - Må bra

Man joggar i naturen
Jan-Olov Johansson - läkare och motionär Foto: Jan-Olov Johansson

På Vårdcentralerna Bra Liv jobbar vi för ett hälsosamt liv med fysisk aktivitet och sund livsstil i fokus.

Jan-Olov Johansson är läkare, föreläsare och krönikör som brinner för frågor om livsstil och fysisk aktivitet. 

Nedan delar Jan-Olov med sig av tips, tankar och funderingar kring hälsa och fysisk aktivitet.

Jan-Olov reflekterar - krönikor

Krönika: Placebo- finare namn på inbillning?

Vattenglas och medicintabletter

En intressant fråga är: Hur mycket kan vi styra känslor, tankar och handlingar? Påståendet att ”Tro kan förflytta berg” dyker inte sällan upp i samband med svåra oftast icke botbara sjukdomar, där all medicinsk behandling bedöms lönlös.

Krönika: Kan demens förhindras?

hand

Jag tror att de flesta upplever mer glömska med ökad ålder. Många skämtar med uttrycket ”Alzheimer light”. Den tyske psykiatern som givit namn åt sjukdomen fann 1906 mikroskopiska ”klumpar” som tycktes förstöra nervceller i hjärnan. Dessa kallas nu ”plack” och innehåller ett förändrat kroppseget äggviteämne amyloid.

Krönika: Nyårslöften handlar ofta om att ändra vanor

Fyrverkerier

Så har 2022 försvunnit till minnenas och historieböckernas värld. Många uppfattar ett nytt år som fyllt av nya möjligheter.

Krönika: Kan julen vara hälsosam?

Julmat uppdukat på långbord

Hur kommer du fira julhelgen? För många blir det sannolikt mycket sittande, skärmtittande, god och kaloririk mat, varierande mängd alkohol och förhoppningsvis trevlig samvaro med släkt och vänner. Men motsats med ökade krav, stress, bråk och fylla kan förstöra möjlighet till avslappning och välmående.

Krönika: Vara aktiv trots depression

droppe skapar ringar på vattenytan

Våra levnadsvanor och särskilt hur mycket vi rör oss spelar stor roll för hälsa och sjukdom.

Krönika: Högt blodtryck – en tyst folksjukdom

Vårdpersonal tar blodtrycket på en patient

Högt blodtryck definieras i regel som systoliskt (hjärtats arbetstryck)> 140 och distoliskt (hjärtats vilotryck) > 90. Ibland  talar man om ”the silent killer” på grund av att symtom saknas helt eller är beskedliga.

Krönika: Världens mest mångsidiga läkemedel

Två personer går en promenad med hund

De flesta människor är bekväma. Detta innebär att vi hellre tar ett piller två gånger dagligen i stället för ett motionspass av något slag varje eller varannan dag.

Krönika: Läkemedel på gott och ont

medicinburk

Sjukvårdens uppgifter är i första hand att försöka bota och lindra. Om detta är omöjligt - att trösta och även förebygga/förhindra ohälsa.

Krönika: Use it or lose it

rubiks kub ligger på stranden

Ensamhet i samband med pandemin har för många inneburit färre stimulerande aktiviteter och en känsla av att bli dummare, tröttare och även nedstämda. Om vi inte är aktiva förloras förmågor ganska snabbt.

Krönika: Förändra vanor

Smiley

I många sammanhang försöker vi ändra på våra vanor. Det kan röra sig om att försöka sluta röka, gå ner i vikt eller börja motionera mer.

Krönika: Sociala friskfaktorer

Gemenskap

”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt till varje pris.” Ett välkänt citat av Hjalmar Söderberg som belyser betydelsen av vårt behov av relationer och gemenskap.

Krönika: Hjärnan bestämmer din vikt

Måttband på en våg

Inför sommarens badsäsong fylls massmedia och löpsedlarna om mer eller mindre fantastiska metoder att banta bort oönskade extrakilon.

Krönika: Hur anpassar vi oss till värme

Strålande sol på klarblå himmel

Under denna sommaren har flera perioder av höga temperaturer noterats i många delar av världen och även i Sverige. Den 21 juli uppmättes över 36 grader - den varmaste dagen på 75 år.

Krönika: Cykling i grön omgivning

Äldre par cyklar i naturen en sommardag

Personligen slås jag ofta av hur mycket bilar som är parkerade i städer och hur tät trafiken kan vara. Idag är 7,2 miljoner bilar registrerade i Sverige. Inga tecken syns på minskat bilåkande trots skenande bränslepriser och hotande klimatkris med höga utsläpp av växthusgaser inte minst från fordon.

Krönika: Människans bästa vän

en hund av rasen bulldog ligger och vilar

Att husdjur och särskilt hundar har stor betydelse för oss visar erfarenheten från pandemin. Statistik visar 63 000 registrerade nyinköp av hundar. Prisutveckling har också rusat upp i höjden. Flyktingar från Ukrainakriget har också ofta med sig sina husdjur. En aktuell debatt pågår om djur i skyddsrum skall tillåtas.

Krönika: Finns utslitna knän?

ont knä/artros

Man hör ofta talas om ” utslitna leder”. Ett uttryck som vi läkare försöker undvika, eftersom det ger ett intryck av att användning skulle vara grundorsaken. Egentligen är det tvärtom. En frisk led mår bäst av att vara i rörelse, eftersom ”smörjning” och näringstillförseln stimuleras. Ett förslag på namnändring är ledsvikt.

Krönika: Behövs en ensamhetsminister?

en man sitter ensam lutad mot ett träd

Vad är ensamhet? Alla vet, men kanske har svårt att definiera, eftersom det rör sig om en subjektiv känsla. Inom forskningen används begreppet ”upplevd oönskad social isolering”. Detta innebär att man kan umgås med många och ändå känna sig ensam.

Krönika: Evolutionsmedicin

olika människoarter genom evolutionen

Med evolutionsteorin menas den vetenskapliga modell som beskriver hur allt liv på jorden har utvecklats från en gemensam urform. Ett påstående för vilket det finns så mycket bevis att det upplevs som omöjligt att förneka. Men under åren har det varit omdiskuterat inte minst i skolans undervisning eftersom många i stället tror på bibelns skapelseberättelse om Adam och Eva.

Krönika: Motsägande budskap förvirrar oss

närbild på ett öga

Jag tänker på hur en elefant kan beskrivas när en blind känner med sina händer beroende på vilken kroppsdel som undersöks. Tillvaron har många sidor och inte så enkel att beskriva eller förstå. Efter att president Trump lanserat begreppet alternativa fakta eller ” fake news har frågan aktualiserats vad SANNING innebär.

Krönika: Politik och hälsa

händer runt en bubbla med personer i

Just nu i skrivande stund pågår ett krig i vårt närområde. I sammanhanget framförs att demokratier inte krigar mot varandra. Tyvärr minskar antalet och idag uppskattas beräknas endast cirka 15% av världens befolkning leva i fria demokratier.