Krönikor - Må bra

Man joggar i naturen
Jan-Olov Johansson - läkare och motionär Foto: Jan-Olov Johansson

På Vårdcentralerna Bra Liv jobbar vi för ett hälsosamt liv med fysisk aktivitet och sund livsstil i fokus.

Jan-Olov Johansson är läkare, föreläsare och krönikör som brinner för frågor om livsstil och fysisk aktivitet. 

Intresserad av att Jan-Olov kommer till er organisation/förening och föreläser? Kontakta vardcentralernabraliv@rjl.se för mer information

Nedan delar Jan-Olov med sig av tips, tankar och funderingar kring hälsa och fysisk aktivitet.

Jan-Olov reflekterar - krönikor

Krönika: Dålig sömn ger sämre hälsa - eller är det tvärtom?

Obäddad säng

Enligt flera rapporter sover svenska folket allt sämre. Idag anger nära 70 % haft sömnproblem någon gång under senaste året. Följden blir oftast symtom såsom trötthet, dåligt humör, koncentrationsproblem och sämre minne. Men även fler följder är kända.

Krönika: Vem riskerar att bli beroende?

I ca 60% anges beroende finnas i släkten, men vet vi vilka riskfaktorer som dominerar och vem som fastnar?

Krönika: Beroende - alkoholism och narkomani

Beroendetillstånd associeras oftast till missbruk av alkohol och olika droger som leder till narkomani. Egentligen är beroende och missbruk två olika begrepp.

Krönika: Beroende - ett biopsykosocialt fenomen

Speltärningar

Beroende förknippas vanligen med alkoholism och narkomani. Men likartade mekanismer tycks ligga bakom missbruk av t.ex. mat, spel, sex, shopping, träning och även för mycket jobbande. Följderna varierar i allvarlighetsgrad men kan ibland få allvarliga konsekvenser.

Krönika: Vem bestämmer vad jag gör?

illustration - hjärna

Det är väl känt att när hälso-sjukvården ger olika råd finns det många patienter som inte följer givna ordinationer. Varför? Många gånger kan det bero på att råden upplevs som påbud eller ”pekpinnar”.  Ibland saknas motivation och vilja att försöka ändra sig. Vi vill ta egna beslut.

Krönika: Styrketräning för äldre

Hantlar

Enligt statistikuppgifter ligger komplikationer till fallolyckor - vanligen lårbensfrakturer - bakom tre dödsfall per dag! Muskelförlust eller sarkopeni hos äldre är oftast orsak till vårdkrävande funktionshinder. Bra kraft i lårmuskulaturen är viktigast och kan förhindra fallolyckor.

Krönika: Kan äldre bygga muskler?

Träningsredskap

I genomsnitt utgör muskler mer än en tredjedel av kroppsvikten och minskar till hälften från 30 till 90 år.

Krönika: Hur orka med arbetet?

Människor med tunga jobb, t.ex. inom byggbranschen, orkar sällan arbeta fram till 65 år. Nu är ju dessutom den nya pensionsåldern höjd till 67 år. Frågan är om det finns möjlighet att förbättra arbetsmiljön så att fler kan fullfölja ett helt arbetsliv?

Krönika: Muskelarbete och askungeteorin

Kontorsarbete

Våldsamma protester har rapporterats från Frankrike mot höjd pensionsålder från 62 till 64 år. Bland orsakerna nämns sämre ork att klara av jobben och risk för ohälsa.

Krönika: Ortorexi – bra eller dåligt?

Hamburgare vs äpple

En amerikansk läkare, Steven Bratman, beskrev begreppet ortorexi 1997. Ordet kommer från grekiskan ”orto” som betyder rätt eller rak samt ”orexis” lika med aptit. Typiskt är en fixering till en hälsosam livsstil särskilt med lågt näringsintag och mycket träning, vilket vi inom sjukvården ofta understödjer.

Krönika: Vad händer när skärmar ersätter lek och rörelse?

tom gunga på en lekplats

Under den senaste tio-årsperioden har sjukdomar bland barn som allergier och diabetes ökat och den psykiska hälsan försämrats. Rapporter visar på mer psykosomatiska besvär, utslagning från skolan (hemmasittande), mobbing, självdestruktivitet och i värsta fall även självmord.

Krönika: Kan demens förhindras?

hand

Jag tror att de flesta upplever mer glömska med ökad ålder. Många skämtar med uttrycket ”Alzheimer light”. Den tyske psykiatern som givit namn åt sjukdomen fann 1906 mikroskopiska ”klumpar” som tycktes förstöra nervceller i hjärnan. Dessa kallas nu ”plack” och innehåller ett förändrat kroppseget äggviteämne amyloid.

Krönika: Nyårslöften handlar ofta om att ändra vanor

Fyrverkerier

Så har 2022 försvunnit till minnenas och historieböckernas värld. Många uppfattar ett nytt år som fyllt av nya möjligheter.

Krönika: Vara aktiv trots depression

droppe skapar ringar på vattenytan

Våra levnadsvanor och särskilt hur mycket vi rör oss spelar stor roll för hälsa och sjukdom.

Krönika: Läkemedel på gott och ont

medicinburk

Sjukvårdens uppgifter är i första hand att försöka bota och lindra. Om detta är omöjligt - att trösta och även förebygga/förhindra ohälsa.

Krönika: Use it or lose it

rubiks kub ligger på stranden

Ensamhet i samband med pandemin har för många inneburit färre stimulerande aktiviteter och en känsla av att bli dummare, tröttare och även nedstämda. Om vi inte är aktiva förloras förmågor ganska snabbt.

Krönika: Förändra vanor

Smiley

I många sammanhang försöker vi ändra på våra vanor. Det kan röra sig om att försöka sluta röka, gå ner i vikt eller börja motionera mer.

Krönika: Sociala friskfaktorer

Gemenskap

”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt till varje pris.” Ett välkänt citat av Hjalmar Söderberg som belyser betydelsen av vårt behov av relationer och gemenskap.

Krönika: Hjärnan bestämmer din vikt

Måttband på en våg

Inför sommarens badsäsong fylls massmedia och löpsedlarna om mer eller mindre fantastiska metoder att banta bort oönskade extrakilon.

Krönika: Hur anpassar vi oss till värme

Strålande sol på klarblå himmel

Under denna sommaren har flera perioder av höga temperaturer noterats i många delar av världen och även i Sverige. Den 21 juli uppmättes över 36 grader - den varmaste dagen på 75 år.