Krönikor - Må bra

Man joggar i naturen
Jan-Olov Johansson - läkare och motionär Foto: Jan-Olov Johansson

På Vårdcentralerna Bra Liv jobbar vi för ett hälsosamt liv med fysisk aktivitet och sund livsstil i fokus.

Jan-Olov Johansson är läkare, föreläsare och krönikör som brinner för frågor om livsstil och fysisk aktivitet. 

Nedan delar Jan-Olov med sig av tips, tankar och funderingar kring hälsa och fysisk aktivitet.

Jan-Olov reflekterar - krönikor

Krönika: Use it or lose it

rubiks kub ligger på stranden

Ensamhet i samband med pandemin har för många inneburit färre stimulerande aktiviteter och en känsla av att bli dummare, tröttare och även nedstämda. Om vi inte är aktiva förloras förmågor ganska snabbt.

Krönika: Förändra vanor

Smiley

I många sammanhang försöker vi ändra på våra vanor. Det kan röra sig om att försöka sluta röka, gå ner i vikt eller börja motionera mer.

Krönika: Sociala friskfaktorer

Gemenskap

”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt till varje pris.” Ett välkänt citat av Hjalmar Söderberg som belyser betydelsen av vårt behov av relationer och gemenskap.

Krönika: Hjärnan bestämmer din vikt

Måttband på en våg

Inför sommarens badsäsong fylls massmedia och löpsedlarna om mer eller mindre fantastiska metoder att banta bort oönskade extrakilon.

Krönika: Hur anpassar vi oss till värme

Strålande sol på klarblå himmel

Under denna sommaren har flera perioder av höga temperaturer noterats i många delar av världen och även i Sverige. Den 21 juli uppmättes över 36 grader - den varmaste dagen på 75 år.

Krönika: Cykling i grön omgivning

Äldre par cyklar i naturen en sommardag

Personligen slås jag ofta av hur mycket bilar som är parkerade i städer och hur tät trafiken kan vara. Idag är 7,2 miljoner bilar registrerade i Sverige. Inga tecken syns på minskat bilåkande trots skenande bränslepriser och hotande klimatkris med höga utsläpp av växthusgaser inte minst från fordon.

Krönika: Människans bästa vän

en hund av rasen bulldog ligger och vilar

Att husdjur och särskilt hundar har stor betydelse för oss visar erfarenheten från pandemin. Statistik visar 63 000 registrerade nyinköp av hundar. Prisutveckling har också rusat upp i höjden. Flyktingar från Ukrainakriget har också ofta med sig sina husdjur. En aktuell debatt pågår om djur i skyddsrum skall tillåtas.

Krönika: Finns utslitna knän?

ont knä/artros

Man hör ofta talas om ” utslitna leder”. Ett uttryck som vi läkare försöker undvika, eftersom det ger ett intryck av att användning skulle vara grundorsaken. Egentligen är det tvärtom. En frisk led mår bäst av att vara i rörelse, eftersom ”smörjning” och näringstillförseln stimuleras. Ett förslag på namnändring är ledsvikt.

Krönika: Behövs en ensamhetsminister?

en man sitter ensam lutad mot ett träd

Vad är ensamhet? Alla vet, men kanske har svårt att definiera, eftersom det rör sig om en subjektiv känsla. Inom forskningen används begreppet ”upplevd oönskad social isolering”. Detta innebär att man kan umgås med många och ändå känna sig ensam.

Krönika: Evolutionsmedicin

olika människoarter genom evolutionen

Med evolutionsteorin menas den vetenskapliga modell som beskriver hur allt liv på jorden har utvecklats från en gemensam urform. Ett påstående för vilket det finns så mycket bevis att det upplevs som omöjligt att förneka. Men under åren har det varit omdiskuterat inte minst i skolans undervisning eftersom många i stället tror på bibelns skapelseberättelse om Adam och Eva.

Krönika: Motsägande budskap förvirrar oss

närbild på ett öga

Jag tänker på hur en elefant kan beskrivas när en blind känner med sina händer beroende på vilken kroppsdel som undersöks. Tillvaron har många sidor och inte så enkel att beskriva eller förstå. Efter att president Trump lanserat begreppet alternativa fakta eller ” fake news har frågan aktualiserats vad SANNING innebär.

Krönika: Politik och hälsa

händer runt en bubbla med personer i

Just nu i skrivande stund pågår ett krig i vårt närområde. I sammanhanget framförs att demokratier inte krigar mot varandra. Tyvärr minskar antalet och idag uppskattas beräknas endast cirka 15% av världens befolkning leva i fria demokratier.

Krönika: Tillvaron innehåller risker

flicka med hörlurar

I samband med att Covidrestriktioner avslutats hörs röster att vi riskerar bakslag med fler smittade och sjuka.

Krönika: Kroppen - en kemisk fabrik

DNA

Hälso- och sjukvård ska i Sverige grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi styrs i praktiken av naturvetenskapliga synsätt. Detta innebär att medicinsk utbildning grundas på anatomi (vävnad-organstruktur), fysiologi / kemi (cellfunktion).

Krönika: Vad betyder Bra liv?

matte och hund leker i snön

Bra liv är namnet på de vårdcentraler som drivs av Region Jönköping. Varför detta namn? Att ha ett bra liv kan vara ett självklart mål för alla. Vid enkäter anger de flesta att bland det viktigaste för dem är att vara frisk. Eftersom regionens uppgift är att verka för befolkningens hälsa, vill jag också tolka namnet i sjuk- och hälsosammanhang.

Krönika: Halka och fallolyckor

istappar från en gren

Vi har den här säsongen haft en tidig och ovanligt sträng vinter med snö och is. Risken för halka och fallolyckor ökar. Mest drabbas hand- och fotleder. Men oftast får s.k. benskörhetsfrakturer (brott på höft- och ryggkotor) bland äldre störst konsekvenser, inte minst ur samhällsekonomisk synpunkt.

Krönika: Lagom är bäst

personer som tränar yoga på strand

Är det möjligt att hitta någon gräns för när fysisk träning börjar bli skadligt?

Krönika: Motsägelsefullt om nytta av rörelse i jobbet

kugghjul

Det finns idag övertygande dokumentation om en positiv effekt av fysisk aktivitet på kropp och själ för människor i alla åldrar, men dock inte för alla eller alltid. Hur förklaras denna paradox?

Krönika: Långvarig svårförklarlig smärta

Kvinna redo att sprina lopp

Smärta efter skada och sjukdom är ändamålsenlig i en normal läkningsprocess. Men cirka 10% av befolkningen upplever långvarig smärta, trots att den ursprungliga orsaken borde vara läkt och borta. Ingen pågående skada eller sjukdom kan påvisas.

Krönika: Hälsokontroller på gott och ont

anatomi

Sjukvårdspolitiker brukar åtminstone i ord hävda att förhindra sjukdomar är bättre än att vänta tills dyr och komplicerad terapi krävs. Men i praktiken prioriteras nästan alltid akutvården. Det är svårt att arbeta mot ”icke händelser”.