20 skäl att jobba hos oss

Medarbetar inom Vårdcentralerna Bra Liv
Hos Vårdcentralerna Bra Liv finns utvecklingsmöjligheter. Foto: Johan W Avby

Att arbeta inom Vårdcentralerna Bra Liv är stimulerande och utvecklande, både professionellt och personligt. Det finns många skäl att som medarbetare välja oss!

Vägledande principer

1. Vi agerar ansvarsfullt och etiskt utifrån kunskap och kompetens.

2. Vi uppmuntrar patienten att se och använda sina egna resurser. Patientens perspektiv är alltid i centrum.

3. Vi stimulerar nytänkande, entreprenörskap, samverkan och mångfald.

4. Vi erbjuder hälsa, vård och rehabilitering utan vinstsyfte.

Arbetsmiljö och hälsa

5. Vi arbetar för att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, trivsel och hälsa i dialog med alla medarbetare.

6. Vi värnar om balansen mellan arbete och fritid.

Kompetensutveckling

7. Vi arbetar strategiskt och målstyrt med kompetensutveckling för att möta patienternas nuvarande och framtida behov.

8. Hos oss finns många utvecklingsmöjligheter.

Ledarskap- och medarbetarskap

9. Chefer inom Bra Liv har ett aktivt och synligt engagemang genom ett personligt ledarskap.

10. Medarbetare inom Bra Liv är engagerade och professionella.

11. Arbetsklimatet är öppet och kreativt.

Anställningsförmåner

12. Löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom.

13. Löneväxling för pensionsavsättning.

14. Bra försäkringar och goda pensionsvillkor.

15. Individuella, prestationsbaserade löner.

16. Långtgående anställningstrygghet.

Dessutom erbjuder vi

17. Vi är många som i team bidrar med olika kompetenser och tillsammans blir vi starka.

18. Ett nära samarbete med specialistvården.

19. Möjligheten att välja en liten eller stor arbetsplats.

20. Jönköpings län har städer i olika storlekar, vacker natur, skog och sjöar med möjlighet till jakt och fiske.  

 

Region Jönköpings län är en kunskapsintensiv verksamhet med goda utvecklingsmöjligheter. Dessutom erbjuder vi generösa anställningsförmåner!

Förmånerna i Region Jönköpings län.