Ekonomienheten

Ekonomienheten är vårdcentralernas stödfunktion inom ekonomiområdet.

Ekonomichef
Ann-Sofi Simonsson
010-24 26713
ann-sofi.simonsson@rjl.se

Ekonomer
Ekonomerna stödjer vårdcentralerna inom ekonomiområdet.

Anja Appelqvist
010-24 21145
anja.appelqvist@rjl.se

Christofer Yngve
010-24 21149
christofer.yngve@rjl.se

Viktor Jonsson
010-24 26716
viktor.jonsson@rjl.se

Ekonomisekreterare/HR-assistent
Anne-Charlotte Daghlén
010-24 21142
anne-charlotte.daghlen@rjl.se