Vråens vårdcentral

Läkare vråens vårdcentral
Vårdcentralerna är goda mötesplatser i trygg miljö. Omtanken i centrum. Foto: Vårdcentralerna Bra Liv

På Vråens vårdcentral tar vi emot både barn från 1 års ålder, ungdomar och vuxna. Vi fokuserar på att erbjuda lättillgänglig vård med kontinuitet och kvalitet som präglas av omtanke och helhet.

Välkommen att kontakta Vråens vårdcentral via våra e-tjänster, telefon eller via Bra Liv nära.

Öppettider

Vråens vårdcentral Måndag - fredag 8 -17
Laboratoriet Måndag - fredag 8 -16

Besök- och postadress

Vråenvägen 31
331 85 Värnamo
Hitta till Vråens vårdcentral

Telefonnummer
010-244 30 15

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller tidsbokning till jourcentralen kvällar och helger.

Jourcentralen Värnamo, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Du kan även kontakta någon av vårdcentralens mottagningar. 
Mottagningar Vråens vårdcentral

Det är vi som jobbar på Vråens vårdcentral

E-tjänster

Av- och omboka tid(Extern länk)

Begär intyg(Extern länk)

Beställa tid(Extern länk)

Beställ tid för hälsosamtal(Extern länk)

Beställ tid för resevaccination(Extern länk)

Beställa journalkopior(Extern länk)

Boka tid(Extern länk)

Förnya hjälpmedel(Extern länk)

Förnya recept(Extern länk)

Kontakta mig(Extern länk)

Läkemedel mot malaria(Extern länk)

Rådgivning(Extern länk)

Bra Liv nära