Att vara chef i Bra Liv

Porträtt Charlotta Larsdotter
Vår chefsidé utgår från vision, mod, attityd, disciplin och uthållighet. Foto: Mats Andersson

Vårdcentralerna Bra Liv genomsyras av omtanke, helhet och kvalitet. 33 vårdcentraler som arbetar tillsammans för att ge länets invånare bästa möjliga vård.

Vår chefsidé utgår från vision, mod, attityd, disciplin och uthållighet.

Jag vill att du ska vara tydlig och professionell i din chefsroll, ett föredöme för dina medarbetare. Jag vill att du vågar lita på dina instinkter, erkänner dina misstag och är ödmjuk. Det är tillsammans med dina medarbetare som du blir en bra chef och utvecklar verksamheten.

Jag vill dessutom att du ska se och uppmärksamma framtida chefer och ledare. Det är tillsammans som vi får Vårdcentralerna Bra Liv att leva upp till omtanke, helhet och kvalitet.

Charlotta Larsdotter, direktör, Vårdcentralerna Bra Liv 

Lyssna på några av våra verksamhetschefer som berättar om att vara chef/ledare i Bra Liv.

 

Porträtt Anette SparfAnette Sparf 

Porträtt Ann VikströmAnn Vikström

Porträtt Daniel BrandonDaniel Brandon

Porträtt verksamhetschef Göran RunessonGöran Runesson Porträtt Jane Broling DanielssonJane Broling Danilesson Porträtt Ulf Österstad Ulf Österstad