Läkemedel - 7 frågor

läkare Charlotta Larsdotter
Tar du läkemedel? Då vill jag påminna dig om sju frågor att ställa när du träffar oss i vården. - Lotta Larsdotter, läkare och direktör för Vårdcentralerna Bra Liv Foto: Stefan Lantz

- Att ta läkemedel kan ibland vara en nödvändighet. Under mina år som läkare har jag lärt mig hur viktigt det är att du som patient känner dig trygg med vilka läkemedel du tar och varför. Min erfarenhet är att det har fungerat bäst då du som patient vågar ställa frågor.

 1. Varför ska jag ta det här läkemedlet? 
  För att du ska vara trygg och motiverad att ta dina läkemedel är det viktigt att du vet varför du behöver ta dem.
 2. Finns det alternativ till läkemedel?
  Glöm inte bort att fråga om det finns några alternativ till läkemedel. Kanske kan ändring av levnadsvanor vara ett alternativ. Eller kan det vara något som självläker?
 3. Hur länge ska jag ta mina läkemedel?
  För att du inte ska äta mediciner i onödan, fråga din vårdgivare om hur länge du behöver ta dina läkemedel.
 4. När och hur följer vi upp mina läkemedel?
  För att du och vi ska vara trygga med din behandling är det viktigt att vi följer upp dina läkemedel. Du ska veta var och när detta görs.
 5. Kan jag ta medicinen ihop med andra läkemedel naturläkemedel?
  Vissa läkemedel och/eller naturläkemedel ska man inte ta tillsammans. Kombinationen kan ibland ge negativa effekter för din hälsa. Därför är det viktigt att du talar om för oss vilka läkemedel eller naturläkemedel du tar.
 6. Vilka eventuella biverkningar finns?
  För att du ska känna dig trygg är det bra att känna till vilka biverkningar som just ditt läkemedel kan ge, vad du kan göra för att förebygga och när du bör kontakta oss igen.
 7. Finns det läkemedel på min läkemedelslista som inte är aktuella?
  För att du och jag ska veta vilka läkemedel du ska ta, hur mycket och hur länge så är det viktigt att vi regelbundet uppdaterar din läkemedelslista. Du kan också ta med den till apoteket när du hämtar ut läkemedel.

Knapp: Hur bra tycker du att vi i vården svarar på dessa frågor? (Extern länk)