Bra Liv Anderstorp vårdcentralsfilial

Mamma och barn hos doktorn
Vårdcentralerna är goda mötesplatser i trygg miljö. Omtanken i centrum. Foto: Johan W Avby

Vårdcentralen i Anderstorp är en filial till Bra Liv Gislaved vårdcentral. Här kan vi erbjuda kontakt med vårt psykosociala team, distriktssköterska, diabetessköterska samt hälsosamtal med sjuksköterska.

I samarbete med Bra Liv Gislaved vårdcentral kan vi erbjuda distriktsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabkoordinatorer samt fotvårdsspecialist.

Filialen arbetar tillsammans med Bra Liv Gislaved vårdcentral  där vi kan erbjuda  livsstilsförändring genom hälsosamtal, tobaksavvänjning, sömnskola och smärta/stressgrupp samt vaccinationer.

Vi tar emot barn och vuxna som är sjuka och behöver råd eller vård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård.

På 1177.se kan du läsa om hälsa, sjukdomar och egenvård (Extern länk)
Bra Liv Gislaved vårdcentral

Öppettider

Distriktssköterskemottagning (gäller hälsosamtal och diabetessköterska)
Torsdag - Fredag 08:00 - 16:00

Psykosociala teamet
Måndag - fredag 08:00 - 16:00 

Kontakt 

Knapp till appen Bra Liv nära (Extern länk)

Knapp till appen 1177 direkt (Extern länk)

Kvällar och helger

Provtagning

Provtagningen finns på Bra Liv Gislaved vårdcentral.

Besöksadress

Storgatan 25, Anderstorp 
Hitta till Bra Liv Anderstorp vårdcentral