Väster vårdcentral

Bra Liv
Vårdcentralerna är goda mötesplatser i trygg miljö. Omtanken i centrum. Foto: Vårdcentralerna Bra Liv

På Väster vårdcentral tar vi emot både barn från 1 års ålder, ungdomar och vuxna. Vi fokuserar på att erbjuda lättillgänglig vård med kontinuitet och kvalitet som präglas av omtanke och helhet.

Välkommen att kontakta Väster vårdcentral via våra
e-tjänster, telefon eller via
 Bra Liv nära.

Öppettider

Väster vårdcentral: måndag - tisdag 8-17,
onsdag 8-19, torsdag - fredag 8-17

Provtagning: måndag - tisdag 8-16, onsdag 8-18,
torsdag - fredag 8-16

Filial Bredaryd: 
Läkarmottagning, tidsbeställning till din distriktsläkare.
Provtagning: torsdagar 8-10.

Filial Forsheda: 
Läkarmottagning, tidsbeställning till din distriktsläkare.
Provtagning: tisdagar 8-9

Att tänka på när du ska lämna blodprov

Telefonnummer
010-244 82 46

Besöks- och postadress

Väster vårdcentral
Doktorsgatan, plan 3, södra ingången 331 85 Värnamo

Bredaryd vårdcentral, filial
Norregårdsvägen 11, 330 10 Bredaryd

Forsheda vårdcentral, filial
Storgatan 31, 330 12 Forsheda 

Hitta till våra vårdcentraler

E-tjänster