Tobaksavvänjning

En man och en kvinna på Vätterstranden i Jönköping
Vårdcentralerna Bra Liv vill agera på det som folkhälsan vinner på. Foto: Vårdcentralerna Bra Liv

Att sluta med tobak är en klok investering till dig! En investering som gör att du mår bättre, känner dig fräschare, bättre hälsa, kondition och en bättre ekonomi.

Tobaksavvänjning

Använder du tobak så har du säkert någon gång tänkt på att sluta. Kanske har du gjort några försök och återgått till tobaken? Varje försök du gör, är ett steg närmare att lyckas. Erfarenheterna har också gjort dig rikare för att lättare lyckas vid nästa tillfälle! 

Behandlingen inleds med ett samtal där vi tillsammans går igenom dina aktuella tobaksvanor. Utifrån detta samtal planeras sedan den fortsatta behandlingen. Besöket är kostnadsfritt. 

Vi hjälper dig att lyckas!