Organisation

Ledningsstaben

Genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet levererar ledningsstaben begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till våra vårdcentraler.

Direktör Vårdcentralerna Bra Liv

Charlotta Larsdotter
010-24 267 11
charlotta.larsdotter@rjl.se

Ekonomichef

Anna-Carin Alzén 
010-24 267 13
anna-carin.alzen@rjl.se

HR-chef

Bodil Nordberg Grahn
010-24 267 14
bodil.nordberg.grahn@rjl.se

Administrativ samordnare

Camilla Gustafsson
010-24 26712
camilla.gustafsson@rjl.se

Utvecklingschef

Johan Carlsson
010-24 21194
johan.carlsson@rjl.se

Utvecklingsledare läkarstrategi

Mats Osbeck
070-620 26 71
mats.osbeck@rjl.se 

Kommunikatör

Michaela Brusberg
010-24 21203
michaela.brusberg@rjl.se