Chef i Bra Liv Göran Runesson

Göran Runesson, verksamhetschef för Bra Liv Rosenlund vårdcentral

Lyssna på fler verksamhetschefer som berättar om att vara chef/ledare i Bra Liv.

Porträtt Anette SparfAnette Sparf 

Porträtt Ann VikströmAnn Vikström 

Porträtt Daniel BrandonDaniel Brandon

Porträtt verksamhetschef Göran RunessonGöran Runesson Porträtt Jane Broling DanielssonJane Broling Danielsson Porträtt Ulf Österstad Ulf Österstad