Chef i Bra Liv Daniel Brandon

Daniel Brandon, verksamhetschef Bra Liv Habo vårdcentral

"Jag är chef i Bra Liv för att jag vill ha möjlighet att påverka primärvårdens utveckling och framtid. Jag tror att jag kan göra det på ett bra sätt genom att finnas nära medarbetarna där de dagliga besluten tas. Jag tror också på styrkan och storleken som finns hos Bra Liv och att Bra Liv som koncern är en bra plats för att kunna växa och kunna påverka framtiden i, därför är jag chef i Bra Liv."

Lyssna på fler verksamhetschefer som berättar om att vara chef/ledare i Bra Liv.

Porträtt Anette SparfAnette Sparf 

Porträtt Ann VikströmAnn Vikström 

Porträtt Daniel BrandonDaniel Brandon

Porträtt verksamhetschef Göran RunessonGöran Runesson Porträtt Jane Broling DanielssonJane Broling Danilesson Porträtt Ulf Österstad Ulf Österstad