Krönika: Kan demens förhindras?

hand
Foto: Pixabay

Jag tror att de flesta upplever mer glömska med ökad ålder. Många skämtar med uttrycket ”Alzheimer light”. Den tyske psykiatern som givit namn åt sjukdomen fann 1906 mikroskopiska ”klumpar” som tycktes förstöra nervceller i hjärnan. Dessa kallas nu ”plack” och innehåller ett förändrat kroppseget äggviteämne amyloid.

Under årens lopp har många medel testats mot sjukdomen och några är sedan 1990-talet godkända läkemedel. Deras verkningsmekanism är att öka hjärnans halt av signalämnen. De har felaktigt kallats för ”bromsmediciner”. Nu vet man att de inte fördröjer förloppet utan i stället lindrar symtomen under något år.

Nyligen rapporterade ett svenskägt företag resultaten från en internationell studie som bygger på tillförsel av antikroppar mot amyloid, således ett vaccin. Kognitiva tester (av minne, uppmärksamhet, planering m.m.) visade 27 % mindre försämring. Framtiden får visa om effekt och bieffekter kan accepteras. Aktiekursen rusade i alla fall i höjden. 

Dessa resultat kan jämföras med den finsk- svenska FINGER-studien med nära 1300 deltagare i åldern 60-77 år utan demens, men med riskfaktorer (högt blodtryck, onormala blodfetter, övervikt och fysisk inaktivitet)

Syftet var att undersöka om demenssymtom var möjliga att förhindra hos de som var i riskzonen genom livsstilsförändringar inom fem områden:

  1. hälsosam mat (s.k. nordisk ”medelhavskost”)
  2. motion (både uthållighet och träning av balans och styrka)
  3. Sociala (gruppträffar, föredrag, samtal)
  4. mentala aktiviteter (t.ex. internet baserad” hjärnjympa”).
  5. Uppföljning med upprepade hälsokontroller.

Efter två år fann man jämfört med deltagare i en kontrollgrupp stora förbättringar inom områdena: kognition 25%, minne 50%, exekutiva funktioner 83% och allra bäst psykomotorisk snabbhet 150%. Dessutom även god effekt hos de som hade ärftlighet för demens.

Slutsatsen är att det lönar sig att ändra sina levnadsvanor och det som är bra för hjärta och kärl är även gynnsamt för hjärnan. Resultat som mer än 200 läkemedelsstudier inte kunnat visa!

 

Text: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör

 

Källa: Mia Kivipelto, ML Hellenius . HJÄRNHÄLSA -på dina fem fingrar.