Krönika: Use it or lose it

rubiks kub ligger på stranden

Ensamhet i samband med pandemin har för många inneburit färre stimulerande aktiviteter och en känsla av att bli dummare, tröttare och även nedstämda. Om vi inte är aktiva förloras förmågor ganska snabbt.

Hjärnan är en del av kroppen och behöver aktiveras för att fungera. Alltså gäller träning även här, men hur och vad är bästa sättet? Många rekommenderar korsord och sudoku för att stimulera hjärnan.

En grupp av forskare gjorde 2016 en genomgång av publicerade studier om hjärnträning. Slutsatsen är att träningseffekterna är specifika. Löser man korsord blir man bättre på just korsord. Däremot verkar det inte finnas någon spridningseffekt för liknande uppgifter i vardagen. Kognitiva förmågor, minne och koncentration, tycks inte heller kunna förbättras.

Att inte göra någonting eller att utsättas för långvarig stress är det sämsta för hjärnan. Att syssla med sådant som väcker nyfikenhet och lust och känns stimulerande är viktigt. Samtidigt är upplevelser i hög grad individuella varför det är svårt att ge några allmängiltiga råd.

Fysisk aktivitet i syfte att tävla avslöjar tydligt i siffror prestationsförmågans samband med hur man tränar och förbereder sig. Även motionärer brukar kunna känna att övning ger ökad färdighet med subjektiv känsla av bättre kroppslig ork och psykisk välmående.

Nyligen kunde vi läsa om att ett enkelt balanstest – att stå på ett ben i tio sekunder – visade att de som inte klarade testet löpte nästan dubbelt så stor risk att dö inom de närmaste tio åren. Även bestämning av handstyrkan har visat liknande resultat. Naturligtvis gällde detta mest för de äldre. Testen uppfattas som indirekta mått på det allmänna hälsotillståndet.

Välgjorda studier talar för att träning lönar sig för att bättra på sina funktioner även upp i högre åldrar, men är svårare och kanske kräver mer motivation.

Sammanfattningsvis gäller för både kropp och hjärna (som ju hör ihop) att använda eller förlora – ”use it or lose it”.

 

Text: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör