Krönika: Vansinniga hurtbullar

Jan Olov åker skidor
Foto: Johan Carlsson

Jag läser den 11 januari en ledare i Dagens Nyheter. Rubriken är ”Hurtbullarna bär på ett mörker som vi knappt kan föreställa oss”.

Budskapet är att den livsstil som t.ex. omfattar vinterbad men även jogging och användning av spikmattor är något som vansinniga hurtbullar ägnar sig åt och kan betraktas som självplågeri. ”Det handlar inte om sunda själar i sunda kroppar utan tvärtom gränslösa vansinniga människor.”

Ja, vad ska man tro och säga? Naturligtvis att alla är olika och har rätt till egna åsikter. Men som läkare med i grunden ett biopsykosocialt synsätt och intresse av förebyggande arbete mot ohälsa väcker artikeln en del funderingar.

Vetenskap och beprövad erfarenhet talar för att de flesta mår bra av att röra sig och att utsätta sig för utmaningar. Neurovetenskaplig forskning ger oss mängder av förklaringar hur bl.a. hormonella och immunologiska mekanismer styr vårt beteende. Belöningscentrat med dopaminutsöndring, oxytocin ("lugn och ro”-hormonet) och det smärthämmande opioidsystemet är bara några exempel. Evolutionära teorier kan också bekräfta att människans överlevnad har gynnats av att vi härdats och utvecklat strategier mot kriser som svält, extrema väder, smärta och sjukdom.

Människan är anpassbar. I de flesta sammanhang visar det sig att vi styrs av lust, glädje och inte minst av känslan av meningsfullhet. Därför är det i de flesta fall omöjligt att tvinga någon till att ge sig ut att jogga i regn och mörker eller att få någon att av fri vilja att hoppa i iskallt vintervatten.

Även om vissa tvivlar så talar det mesta för att människan har en fri vilja, som formats av arv, miljö och tidigare erfarenheter. Resultatet blir en spännande mångfald av individer, uppfattningar, beslut och händelser som formar vår tillvaro.

 

TEXT: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör