Krönika: Kan äldre bygga muskler?

Träningsredskap
Foto: Pixabay

I genomsnitt utgör muskler mer än en tredjedel av kroppsvikten och minskar till hälften från 30 till 90 år.

Det är oundvikligt att våra muskler blir tunnare och svagare med stigande ålder, en process som börjar redan i 25-30 års ålder. Vid sjuklig skörhet finns en diagnos som sällan används, sarkopeni, vilket egentligen betyder ”brist på kött”.

Minskning sker både av antal och storlek av muskelceller. Naturligtvis föreligger stor variation främst beroende genetik och vad vi gör. Vid sängläge under en vecka kan muskelförlusten uppgå till 2-3 kg. Vi har olika typer av muskelfibrer och förlusten är störst för de snabba ”explosiva” med acceleration efter 70-75 års ålder.

Utöver det naturliga förloppet kan sarkopeni bero på tärande sjukdomar som cancer, inflammation, hormonstörningar och näringsbrist. Med åren blir muskulaturen mindre känslig för tillväxthormoner som ansvarar för kroppens reparation och uppbyggnad dvs ersätter gamla och utslitna celler.

Försök har gjorts att bestämma ”skörhetsmått” för att avgöra en individs biologiska ålder. Det är omöjligt att få med och gradera alla tänkbara faktorer. Det kan handla om både mental och fysisk funktion t.ex. viktförlust, dålig balans, muskelsvaghet, skelettskörhet och subjektivt upplevd trötthet. En del är mätbart, som skelettets täthet, handstyrka, gånghastighet, balanstest och uppresningar från sittande på tid. Styrkan anses i stort vara proportionell mot muskelmassan, som exempelvis kan bedömas med datortomografi eller magnetkamera.

Muskeln består i sina minsta delar av proteiner- aktin och myosin som mycket förenklat kan förklaras som att de griper tag i varandra så kontraktion resp. avslappning sker. Vid träning startas en komplicerad kedjereaktion. Genernas DNA och budbärar-RNA styr tillverkningen i en ”proteinfabrik” som kallas ribosomer. Forskare har visat att ribosomhalten korrelerar till muskelns storlek och styrka.

Muskelfunktion beror på nervsignaler, hormoner bl.a. testosteron och östrogen, energiupplagring samt naturligtvis grad av utnyttjande. För att motverka sarkopeni krävs träning som är mer intensiv än vardagsrörelser. Frågan är om äldre kan bilda nya muskler?  Säkert svar saknas ännu men en del studier talar för att tillräckligt hård träning, återhämtning och fullgod proteinrik kost gör att även gamlingar kan bibehålla och även öka sin muskelmassa till viss del. Att styrkan kan öka är bevisat.

Intressanta resultat är att bildning av ribosomer (som mått på nybildning) är störst i början av träningen för att sedan nå en platå. Ett enda träningspass har visat sig höja ribosomnivån. Vidare så tycks uthållighetsträning delvis hämma muskelbildning. I stället utvecklas hjärta och cirkulationssystemet, vilket också är positivt. Slutsatsen är att det aldrig är för sent att börja med styrketräning samt att variera med uthållighetsaktiviteter.

 

TEXT: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör