Krönika: Något att tänka på vid kyla?

Utomhusträning på vintern
Foto: Pixabay

Vi som bor i södra delen av vårt land kanske saknar tillräcklig erfarenhet och kunskap hur man tacklar kölden vid exempelvis hårdare fysisk aktivitet som löpning eller skidåkning.

Man bör ta hänsyn till både temperatur, vind och fuktighet. Exempelvis anses förfrysningsrisken vara lika stor vid 0 till minus 5 grader kombinerat med hård vind som vid vindstilla, torr luft och minus 20 grader.

Våra kroppar är konstruerade för att klara av temperaturvariationer genom ett shuntsystem som drar ihop ytliga kärl och slussar in blodet mot inre organ. Genom små muskelrörelser i huden –”att huttra”, så ökar också värmeproduktionen.

Arbetsförmågan i kall muskulatur liksom psykiska reaktioner och omdöme försämras. De flesta kemiska processer förlångsammas. Men kraftig fysisk aktivitet kan öka värmeutvecklingen 20-30 gånger - uttryckt på annat sätt från 100 Watt i vila till över 2000 Watt vid hårt arbete.

Man vill ju varken svettas eller frysa under arbete eller träning i sträng kyla. Den s.k. skorstensprincipen innebär att överskottsvärme släpps ut via klädöppningar i hals och ärmar.  Kom ihåg att mycket värme förloras via huvudet. Man påstår att om du fryser om fötterna så kan en mössa lindra. Särskilt känsliga delar är utstående kroppsdelar som näsa, öron samt fingrar och tår. Undvik alltså trånga skor och använd rymliga vantar.

Andra råd vid kyla utomhus:

  • Värm gärna upp inomhus innan ett ansträngande kroppsarbete. Börja lugnt och försök andas genom näsan. Inandningsluften ska både värmas upp och anfuktas innan den når lungorna. Torr och kall luft drar ihop luftrören och kan orsaka astmaliknande besvär.
  • Tvätta inte bort hudens egna skyddande fettlager. Om salvor används så ska de smörjas in i god tid innan man går ut. Om inte tillräcklig penetration sker så finns risk att en isskorpa kan bildas mellan hud och salva.
  • Använd underkläder av material som innehåller mycket luft närmast huden som isolerar och bevarar värme och därefter absorptionslager som suger upp och fördelar svett. Eventuellt kan ett mellanskikt behövas utöver ytterplagg som vindskydd.

Slutsatsen är att måttlig kyla ned mot 15 - 20 minusgrader inte behöver vara ett hinder för att motionera utomhus.

 

TEXT: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör