Krönika: Nyårslöften handlar ofta om att ändra vanor

Fyrverkerier

Så har 2022 försvunnit till minnenas och historieböckernas värld. Många uppfattar ett nytt år som fyllt av nya möjligheter.

Många avlägger speciella nyårslöften. Ofta gäller det hälsofrågor – att försöka leva sundare. Men varför misslyckas vi så småningom med de flesta goda föresatser?

En förklaring är hur hjärnan fungerar. Djupt inne i centrala nervsystemet finns det så kallade limbiska systemet eller ”belöningscentrat” som styr våra känslor såsom glädje, sorg, rädsla och olust. Positiva upplevelser, ”kickar”, har en förstärkande effekt på hur vi reagerar och agerar.  Det kan vara allt från trevliga möten med människor, förälskelse eller sötsaker.

Vanor är svåra att ändra. Typiskt är att man handlar på ett speciellt sätt utan att närmare reflektera varför.  Vanor är inbyggda i hjärnans program och är ändamålsenliga. De skapar trygghet. Att agera utan att tänka är energisparande och avstressande. Många omedvetna handlingar skyddar oss mot olust och smärtsamma känslor.

Sannolikt känner alla vuxna till att bra mat, normal vikt, motion, tobaksfrihet och måttlighet med alkohol är hälsosamt. Därför är det inte märkligt att våra nyårslöften ofta innebär ändringar inom dessa. Det är en fördel att mentalt förbereda sig långsiktigt exempelvis bestämma en tidpunkt för en ändring och att tänka sig in i vilka svårigheter som kan uppstå. Många försvarsreaktioner smyger sig alltid på oss. Exempel: säkrast att börja banta tills efter 40–årsfesten... Det blir säkert lättare att börja motionera när det är mindre stress på jobbet… Egentligen dricker jag som alla andra och kan sluta precis när som helst - vin lär ju vara bra för hjärtat… Egentligen mår jag ju bra och hjärtinfarkter drabbar bara andra… Jag har ju bra anlag och ödet kan ingen påverka…

Säkerligen är vi också omedvetet offer för all reklam som sköljs över oss dagligen. Vi köper godis och choklad på grund av extrapriser. Särskilt våra matvanor följer sociala och kulturella traditioner och är därför svåra att ändra.

Ur hälsosynpunkt är sannolikt rökstopp det viktigaste man själv kan göra för att hålla sig frisk. Det är dessutom aldrig för sent. Självklart är bästa sättet att slippa svårigheterna med att sluta röka att aldrig börja! Föräldrar och andra vuxna är föredömen för barn och ungdomar. Det har betydelse vad du säger till dina barn, men ännu viktigare är vad du själv gör. Om du tillhör den grupp som vill sluta röka inför det nya året, så är det extra värdefullt med tanke på din roll som förebild.

Kom ihåg, att den som vill ändra vanor behöver känna sig uppskattad, att vara omtyckt och få mycket stöd och uppmuntran. Fast egentligen behöver vi ju alla detta – ett mål att sträva efter att ge både andra och sig själv inför det nya året, 2023.

Gott Nytt År!

 

Text: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör