Krönika: Hälsosamt att vara utomhus

vetefält
Foto: Pixabay

För 200 år sedan bodde ca 90 % av befolkningen på landet, medan idag är det helt tvärtom. Urbaniseringen ökar generellt i hela världen.

Många rapporter omnämner fördelar med att bo på landet. Människan betraktas ofta som är ett flockdjur och djur trivs ju bäst i skogsmiljö. Evolutionärt har människan också huvudsakligen utvecklats i närhet av naturlig grönska - i skog, på stränder nära vatten men också i grottor och på savannen. Vi är inte konstruerade för störningar av ljud, ljus och luftföroreningar från trafik- och folkträngsel. Forskare har myntat en ny ”psykoevolutionär” teori som visar att vi kopplar bort stressande krav och återhämtar oss med mer psykisk energi genom att vistas i naturen.

Andra exempel på strävan efter utomhusaktiviteter är s.k utedagis och skollektioner i naturen, trädgårdsservering, utekök och det nämns även att ordna med utekontor. Det finns också forskningsresultat som talar för att även läkningsförlopp och mängden komplikationer efter operativa ingrepp gynnas av att patienterna har utsikt över grönområden. En kunskap som inte nutida byggande och lokalisation av stora sjukhuskomplex har tagit hänsyn till.

En intressant studie från England har visat att kärlstyvhet minskar av promenad i Hyde Park med grönska jämfört med att gå på den kraftigt trafikerade Oxford Street samt att skillnaden kvarstod ett drygt dygn.

De gynnsamma effekter på kärlsystemet som uppträder i nära anslutning till lågintensiv fysisk träning förefaller utebli om träningen sker i en luftförorenad miljö. Frågan hur stor betydelse dessa fynd har i praktiken återstår att utforska.

Vädring och städning kan vara en balansgång. Ett öppet fönster släpper ju in luftföroreningar utifrån. En dammsugare river upp småpartiklar i luften. Kanske någon drar en del slutsatser:  Livet är fullt av faror som vi inte kan undvika. Det tycks vara bra att bo på landet. Använd bilen så lite som möjligt av både miljö och hälsoskäl. Undvik höga ljud. Se upp med eldningsrök och avgaser. Städa mindre. Låter det genomförbart?

 

 

TEXT: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör