Krönika: Nytta med ren luft

Bilkö
Foto: Pixabay

En studie 2023 från USA (University of Washington) visar att en timmes bilåkande i rusningstid höjer blodtrycket lika mycket som att äta för mycket salt nära 5 mm kvicksilver.

Denna till synes lilla ökning av blodtrycket kan kopplas till ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och för tidig död.

I studien fick friska deltagare köra två timmar i rusningstrafik i Seattle dels i ofiltrerad luft, vilket jämfördes med att luften renats till 86%, då ingen blodtyckstegring kunde påvisas. Dessutom noterades att den högre blodtrycksnivån kvarstod efter ett dygn.

Vi vet nu att luftburna ultrapartiklar med diameter mindre än en tiotusendels millimeter når de små lungblåsorna i lungor och hamnar i blodkärlen och övriga kroppsorgan. Ursprung är vanligen sot och stoft från trafik, uppvärmning av hus, plastkemikalier och utsläpp från industrier. Större partiklar kan filtreras bort. Inflammationsprocesser startar och kärlväggar skadas och proppar bildas. Ju mindre desto farligare! Låggradig inflammation är ett aktuellt forskningsområde som bedöms skada vårt DNA, driva på åldersprocesser, försämra infektionsförsvaret och orsaka olika sjukdomar t.ex. cancer, demens, depression, diabetes och andra autoimmuna tillstånd..

Transportsektorn står för en stor del av koldioxidutsläppen, som ju orsakar global uppvärmning. Dieselbränsle alstrar kväveföreningar som utöver irriterande effekt på luftvägarna även kan sig medverka till att nitrosaminer bildas och framkalla cancer i bl.a. lungor, mage, lever och urinblåsa.

Frågan uppstår om det då är lika farligt att cykla och gå i stadsmiljö? Forskarna menar att hälsofördelarna med motion överväger nackdelarna. Men samtidigt är råden att försöka utnyttja grönområden och mindre trafikerade områden. Som synes fysisk aktivitet har positiva effekter i de flesta sammanhang.

 

TEXT: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör