Krönika: Hur orka med arbetet?

Foto: Pixabay

Människor med tunga jobb, t.ex. inom byggbranschen, orkar sällan arbeta fram till 65 år. Nu är ju dessutom den nya pensionsåldern höjd till 67 år. Frågan är om det finns möjlighet att förbättra arbetsmiljön så att fler kan fullfölja ett helt arbetsliv?

Idag är det inte bara de kroppsliga kraven som innebär att människor ”slits ut” i förtid. Den mentala hälsan påverkas i hög grad av arbetet. Stress, monotoni, brist på inflytande, ny teknik och dålig organisation slår också ut människor från arbetsmarknaden. De som mår dåligt jobbar mer spänt, riskerar förslitningsskador och olyckor. Livsstilsfaktorer som mat- och motionsvanor, tobak och alkoholbruk kan också bidra till en större frånvaro från jobben.  Följaktligen minskar även produktivitet, inkomst och framtida pensioner. Vår hälsa är i hög grad relaterat till socioekonomiska faktorer.

Fysiologiskt är vi konstruerade för en regelbunden rytm mellan aktivitet under dagen och vila med sömn nattetid. Alla har upplevt trötthet, dåligt humör och sämre funktion efter sömnlöshet. I hjärnan finns centra som är känsliga för växlingar mellan ljus och mörker. Främst påverkas hormonutsöndring som reglerar nedbrytning och uppbyggnad av kroppens celler. Under natten ökar exempelvis tillväxt och reparation av slitna celler. Särskilt nattarbete har studerats noga och en rad hälsoproblem har visat sig öka.

Vad kan vara botemedel mot arbetsrelaterad ohälsa? Politiska åtgärder med bättre utbildning, möjlighet till livslång fortbildning och mer inflytande, bättre arbetsmiljö och högre lön. Ett önsketänkande som i praktiken sannolikt är omöjligt att genomföra fullt ut.

 

TEXT: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör