Krönika: Vara aktiv trots depression

droppe skapar ringar på vattenytan
Foto: Pixabay

Våra levnadsvanor och särskilt hur mycket vi rör oss spelar stor roll för hälsa och sjukdom.

En femtedel av svenska befolkningen drabbas någon gång i livet av depression och cirka en tredjedel av kvinnor över 85 år använder antidepressiva mediciner. Med tanke på bristande tillgång och mer tidsåtgång för psykoterapi blir oftast följden ett recept på läkemedel.

Personer med depression har vanligtvis en lägre grad av fysisk aktivitet exempelvis mer stillasittande. Frågan är vad som är orsak och verkan? I vilket fall som helst finns nu klar evidens för att motion har både en positiv förebyggande och akut verkan på depression och ångestsymtom.

Effekten av enbart fysisk aktivitet under 8-12 veckor är likvärdig med samtalsterapi eller medicin vid lindring till måttlig depression.  Aktiviteterna i utförda studier har bestått av löpning, rask promenad, cykling, gymnastik, dans och muskelstärkande inslag (så kallad cirkelträning) 2-4 gånger i veckan under 30-60 minuter i måttlig till hög intensitet. Även enstaka pass av hårdare träning har visat sig ge omedelbara resultat. En kombination av motion och samtal ger dessutom en signifikant större effekt. Vid svåra fall rekommenderas i första hand ECT behandling (”elchock”).

Vi har många vetenskapliga förklaringar till dessa gynnsamma resultat. Motion ökar hjärnans molekylära maskineri med mer endorfiner, noradrenalin, dopamin, serotonin på liknande sätt som mediciners verkan. Stresshormoner som kortisol minskar och det är visat att kopplingar mellan nervceller stimuleras via ämnet BDNF (Brain- Derived -Neutrophic- Factor). Detta tillsammans med bättre blodflöde orsakar nya och fler nervceller i hjärnans pann- och tinninglober. Detta är ganska nya upptäckter och framtiden lär visa ännu mer spännande samband.

Undersökning av deltagarnas upplevelser är intressanta och avgörande för hur träning bör utformas. Att vara deprimerad innebär i regel trötthet, startsvårigheter och bristande initiativförmåga. Träning är jobbigt, hjärnan säger nej och motivationen kan vara låg. Förutsättningar för att övervinna dessa kräver utöver kunskap, egna erfarenheter även socialt stöd från omgivningen och en trygg miljö.

 

Text: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör