Elevhuset Svältan

Svältan är ett torp från 1700-talet. Vi använder det vid några tillfällen per år för berättarkvällar och liknande.

Då läser vi egna och andras skrönor och berättar mer eller mindre sanna historier vid elden. På sommarhalvåret har vi några grillkvällar runt öppen eld utanför torpet.