Mottagningar, Bra Liv Tenhults vårdcentral

Kontakta oss vid sjukdom, för hjälp med rehabilitering eller kanske rådgivning kring din livsstil.

Öppettider, telefonnummer, karta och e-tjänster

Bra Liv Tenhults vårdcentral, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Våra mottagningar

Astma- och KOL-mottagningen (kronisk obstruktiv lungsjukdom)

Diabetesmottagningen

Distriktsläkarmottagningen

Distriktssköterskemottagningen

Hjärtsjuksköterskemottagningen

Inkontinensmottagningen

Livsstilsmottagningen

Tobaksavvänjningsmottagningen

Undersköterskemottagningen

Vaccinationsmottagningen

Nedanstående mottagningar finns på Bra Liv Rosenhälsans vårdcentral som vi har ett tätt samarbete med.

Arbetsterapin

Psykosociala enheten

Sjukgymnastiken

I anslutning till vårdcentralen

I samma hus som Tenhults vårdcentral finns även andra vårdgivare som erbjuder mer specialiserad vård eller tjänster. För att komma i kontakt och beställa tid hos dessa vårdgivare behöver du ta kontakt med dem på egen hand. Kontaktuppgifter till vård i anslutning till vårdcentralen finns på 1177.se

Barnhälsovården Tenhult, 1177 vårdguiden(Extern länk)

Kvinnohälsovården Tenhult, 1177 vårdguiden(Extern länk)

Vård kvällar och helger

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller tidsbokning till närakuten kvällar och helger.
Närakut Jönköping, 1177 Vårdguiden(Extern länk)