Psykosociala enheten, Bra Liv Rosenhälsan vårdcentral/Bra Liv Tenhult vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvalitén ökar. Vi erbjuder bedömning, individuell behandling, gruppbehandling, internetbehandling, rådgivning, krissamtal samt screening vid misstanke om till exempel ADHD. Vi arbetar utifrån metoderna kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Du når oss på telefonnummer 010-242 96 50, måndag-fredag (ring när som helst, du får en uppringningstid kl. 13-13.30), eller via chatten 1177 direkt.

Psykolog
Stina Wennerberg

Psykolog
Cecilia Källne

Psykolog
Victor Feldin

Psykolog
Lovia Rogemark Hagel

Periodvis har vi också PTP-anställda som är under utbildning till psykolog.