Psykosociala enheten, Bra Liv Rosenhälsans vårdcentral/Bra Liv Tenhults vårdcentral

Vi arbetar för att du ska kunna hantera svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvalitén ökar. Vi erbjuder bedömning, individuell behandling, gruppbehandling, internetbehandling, rådgivning, krissamtal samt screening vid misstanke om till exempel ADHD. Vi arbetar främst med kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kontakta oss i första hand på enhetens gemensamma telefonnummer 010-242 96 50 måndag – fredag.

Psykolog
Stina Wennerberg

Psykolog
Cecilia Källne

Psykolog
Victor Feldin

Psykolog
Lovia Rogemark Hagel

Periodvis har vi också PTP-anställda som är under utbildning till psykolog.