Diabetesmottagningen, Bra Liv Tenhults vårdcentral

Målet med besöken på vår mottagning är att du ska få de kunskaper som du behöver för att ha kontroll på din diabetessjukdom. I vårt diabetesteam ingår även läkare.

010 – 242 68 90 

Du kan boka telefontid till oss via tidsbeställningen.

På diabetesmottagningen får du bland annat

  • råd och information om kostens och motionens betydelse vid diabetes
  • uppföljning av din diabetes och vid behov medicinjustering
  • lämpliga diabeteshjälpmedel utprovade
  • ditt blodtryck kontrollerat