Diabetesmottagningen, Bra Liv Tenhult vårdcentral

Vi ger dig råd och information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel.

010 – 242 68 90 

Du kan boka telefontid till oss via tidsbeställningen.

På diabetesmottagningen får du bland annat

  • råd och information om kostens och motionens betydelse vid diabetes
  • uppföljning av din diabetes och vid behov medicinjustering
  • lämpliga diabeteshjälpmedel utprovade
  • ditt blodtryck kontrollerat