Sjuksköterskebaserad infektionsmottagning, Bra Liv Tenhult vårdcentral

Vid lättare infektioner, som exempelvis urinvägsinfektion, halsont och öronvärk, är det inte säkert att du behöver träffa läkare. Du kan istället få hjälp på vår sjuksköterskebaserade infektionsmottagning.

010-242 68 90