Astma- och KOL-mottagningen, Bra Liv Tenhult vårdcentral

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi kontrollerar även din lungfunktion.

010 – 242 68 90 

KOL-skola

I vår KOL-skola får du lära dig hur du kan hantera din KOL. Du får råd och tips kring medicinering.

Barn under sju år hänvisas till barn- och ungdomsmedicinska mottagningen.