Vaccinationsmottagningen, Bra Liv Tenhults vårdcentral

Vi vaccinerar och ger dig råd och information inför utlandsresa.